Persones migrants

FISAT aposta per un model de societat inclusiu. A través de diferents recursos es dóna resposta a les necessitats concretes de les persones migrants per a aconseguir la seua plena participació en la societat.

Alraso Alacant

Alraso Borriana

Alraso Cartagena

Awalé

PAE Shirika

Inserció sociolaboral Alacant

Inserció sociolaboral Cartagena

Pis Inma Bernal

Pis Don Bosco Borriana