Somos Parte

Somos Parte

FISAT considera de vital importància l’accés a l’ocupació en els processos d’integració de persones en situació de vulnerabilitat, atès que el treball és fonamental per al desenvolupament d’un model de vida digne, autònom i independent. Millorar el grau de ocupabilitat dels joves és un dels pilars per al seu desenvolupament personal i social. La seua inserció laboral és la base imprescindible per a la seua emancipació.

 

Amb qui treballem

“Somos Parte” és un programa dirigit a joves majors de 16 anys, que realitzen un procés educatiu amb la Fundació destinat a la seua inserció social i laboral. Joves amb dificultat en l’accés al mercat laboral per la seua situació o risc d’exclusió social, que es comprometen i impliquen en accions de formació i orientades a la inserció laboral.

Amb l’objectiu de dotar els joves d’eines i recursos per a la seua incorporació en la vida social i laboral, treballem en:

  • Itineraris personalitzats d’Inserció sociolaboral: Espai d’orientació per a informar i dissenyar itineraris individualitzats d’acompanyament en la cerca d’ocupació.
  • Formació per a l’ocupació: Oferta d’accions formatives i formació en competències bàsiques transversals, juntament amb tècniques de cerca activa d’ocupació.
  • Convenis i col·laboració amb organitzacions: Establiment de canals de col·laboració amb organitzacions, en accions que milloren la ocupabilitat de les persones, prenent com a referència les bones pràctiques de responsabilitat social organitzativa.
  • Seguiment i acompanyament en totes aquestes mesures de la mà de personal tècnic d’ocupació i orientació laboral.
El treball coordinat entre els propis projectes de la Fundació és una de les bases d’actuació. L’itinerari educatiu d’inserció plantejat requereix de l’acció coordinada des dels diferents projectes en els quals participen els nostres joves (centres de dia, centres d’acolliment, centres juvenils, pisos d’emancipació).

A més, la Fundació promou i fomenta les relacions de col·laboració i de treball en xarxa amb altres entitats tant en matèria d’accions formatives com en matèria d’inserció laboral permetent així ampliar les oportunitats dels nostres joves.

Somos Parte
Avda. Primado Reig, 6
46009 Valencia
T 673 316 053 / T 610 117 053
somosparte@fisat.es

Centro de Día Don Bosco