Entitats col·laboradores 2018

La Fundació Ángel Tomás compta amb la col·laboració de diferents entitats privades i públiques per a finançar els seus projectes.

 

 

                                                                                          

 

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social mitjançant:

Fons Asil Migració i Integració per a la Integració. Aprenentatge de la llengua i cultura del país d’acolliment. Projecte AWALÉ a Cartagena (Múrcia). Projecte SHIRIKA: Atenció socioeducativa a immigrants a Cartagena.

Fons Social Europeu.

Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a immigrants. Projecte ITINERARIS a Cartagena (Múrcia).

Fons Social Europeu

Itineraris Integrats d’Inserció Laboral individualitzats per a persones refugiades. 

   

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat a través de convocatòria d’IRPF en els següents programes:

 • Promoció de la qualitat de vida infantil a la Comunitat Valenciana.
 • Equipaments residencials per a menors en situació de dificultat i centres d’execució de mesures al mig obert.
 • Accions integrals d’ocupació a favor dels joves en la Comunitat Valenciana i la Regió de Murcia.
 • Atenció socioeducativa per a joves en dificultat d’incorporació social a la Comunitat Valenciana.
 • Prevenció de drogodependències en entorns vulnerables a la Comunitat Valenciana.
 • Pisos assistits i d’emancipació per a joves extutelats.
 • Atenció integral per a persones migrants en situació de vulnerabilitat.
   
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport mitjançant la convocatòria d’entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2017-2018 en els projectes de Suport Educatiu de la Fundació.
   

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

 • Centres d’acollida de menors Casa Don Bosco València i Borriana. Centres de Dia de Suport de Convivència i Inserció Laboral Don Bosco i Suport Convivencial Entre Amics a València.
 • Pisos d’emancipació Don Bosco a Alacant, Casa Mamà Margarita a Elx i Magone 1 i 2 a València.
   
   

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Convocatòria a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

 • Programa de suport educatiu per a menors en risc d’exclusió social: PAE Don Bosco (Alcoi), PAE Ángel Tomás (Villena) i PAE Porta Oberta (Borriana).
 • Centres de dia per a menors en risc d’exclusió social de la ciutat de València: Centre de dia de menors Don Bosco i Centre de dia de menors Entre Amics.
 • Pisos d’emancipació per a joves extutelats en la Comunitat Valenciana: Pis Don Bosco (Alacant), Casa Mamà Margarita (Elx), Pisos Magone (València), Pis Maín (València) i Pis Buzzetti (Borriana).
 • Somos Parte: Acompanyament en processos d’inserció sociolaboral a la Comunitat Valenciana.
 • Grupo Martes: Atenció integral a ex-reclusos a la Comunitat Valenciana.
 • Programa “Amb tu Som Més: Sensibilització, promoció i suport al voluntariat”.
   

   

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: Foment del valencià i del multilingüísme en l’àmbit social.

Projecte de foment del Valencià en 2018.

   

Generalitat Valenciana. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació: 

“Vull Ser Social (QRSC). Accions per a la promoció de la RSC  i l’ocupabilitat  de les persones.

   

Regió de Murcia. Conselleria de Família i Polítiques Inclusives: Convocatòria destinada a la realització de programes d’interès general dirigides a finalitats d’interès social a desenvolupar per entitats del Tercer Sector amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de persones físiques (IRPF).

 • Programa d’acolliment: Acompanyament integral de persones immigrants.
 • Programa d’itineraris: Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social.
 • Programa Shirika: Atenció socioeducativa a joves.
 • Programa de formació: Capacitació del voluntariat Alraso.
 • Programa de promoció de la qualitat de vida infantil i Campament Urbà
   

Diputació d’Alicant.

Àrea de joventut concedeix:

Subvenció per al programa: “Pisos d’emancipació per a joves extutelats de la Fundació Iniciativa Solidària a la província d’Alacant”.

Àrea de Benestar Social sufraga les despeses de desplaçament de les activitats d’oci i temps lliure del projecte “Campament Urbà d’Elx”.

Àrea de Família i Ciutadania sufraga les despeses del “projecte Semàfor: Formació per a la prevenció de drogodependències” a través de la seua convocatòria de prevenció de conductes addictives.

 

Diputació de Castelló

 • Convocatòria Acció Social: 3.000,00€, PAE Porta Oberta. 5.000,00€, Casa Don Bosco de Borriana.
 • Subvenció nominativa directa: 10.000,00€, Pis Buzzetti.
Ajuntament de Borriana. Conveni de col·laboració de les plataformes socials salesianes de Borriana en 2018. Concretament per als projectes: Centre d’acolliment de menors “Casa Don Bosco de Borriana”, pis d’emancipació d’extutelats “Pis Buzzetti” i projecte de suport educatiu Porta Oberta.
Ajuntament de Cartagena. Regidoria de serveis socials. Import: 11.516,37€. Projecte Promoció de l’oci i temps lliure i primera acollida d’immigrants a Cartagena.

Ajuntament de València.

Convocatòria de subvencions COL·LABORA de la Regidoria de Serveis Socials finança: “Centre de dia de Menors Entre Amics” i el “Centre de dia de suport de Convivència Don Bosco”.

Convocatòria de subvencions per a la intervenció en l’àmbit d’Acció Social finança el projecte “Somos Parte: projecte d’inserció formatiu- laboral per a joves de València”.

 

Bankia

 • 5.000€ PES de Burriana
 • 1.500€ PMA

Amb el recolzament de l’Obra Social ”la Caixa” i el seu programa CaixaProinfància, que té com a objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.

A través del programa CaixaProinfancia i amb la col·laboració dels Centres de Dia Entre Amics i Don Bosco, es promou la realització d’una intervenció integral proporcionant als menors i les seues famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure –en centres oberts, campaments o colònies urbanes–, a més d’ajudes per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons.

Obra Social la Caixa. Projecte  Somos Parte: Inserció sociolaboral de persones recluses en la presó de Picassent.

 • 2018 Obra Social ”la Caixa” 24.000 €
Fundació Pascual Ros. Col·labora amb el pis d’emancipació Casa Mamà Margarita a Elx i amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco a Alcoi.
   
Fundació Equilibri, a través de Wapsi.org, posa a la disposició de la Fundació una eina de captació de fons i de sensibilització gratuïta.
   
La Fundació Gozalbo-Marques col·labora amb els pisos d’emancipació de la Fundació Ángel Tomás. Casa Mamà Margarita a Elx, Pisos Magone a València i Pis Don Bosco a Alacant.
   
   
Acord de col·laboració amb centre de Formació Marian Cabeza en perruqueria i estètica a joves participants del programa Somos Parte a València.