Guia de recursos

Socioeducatius

Alraso. Programa d'Acolliment Integral a persones migrants

El programa d’Acolliment Integral a persones migrants, denominat Alraso, dona resposta a una realitat social que precisa d’un recurs que acompanye a les persones migrants en la seua integració en la societat de la ciutat d’acolliment. Està dirigit a persones migrants amb necessitats de suport en el seu procés d’integració a diferents nivells: jurídic, administratiu, lingüístic, cultural, etc.

El programa Alraso ofereix una atenció individualitzada per a aconseguir uns resultats òptims. Es treballa amb una metodologia que fomenta la participació activa de les persones usuàries, aspecte fonamental per a aconseguir una plena inclusió social.

Alraso Cartagena

Alraso Alacant

Awalé. Programa d'Aprenentatge de la llengua i cultura espanyola

L’argument és l’aprenentatge del castellà com a mètode per a poder participar en igualtat de condicions en la societat espanyola, tanmateix, al voltant d’això es crea un ambient de família, una relació de proximitat i confiança que dona peu al fet que es produïsquen una sèrie d’aprenentatges que enriqueixen a totes les persones que en ell participen. Awalé està dirigit a  persones migrants, homes i dones, de diferents nacionalitats i edats. És imprescindible que es troben en possessió d’autorització de residència i/o treball en règim extracomunitari.

Awalé Cartagena

Campament urbà

Els campaments urbans donen resposta a la necessitat d’una alternativa educativa en el temps lliure per a les xiquetes i els xiquets en risc o situació d’exclusió social, durant la primera setmana del mes d’agost. És un projecte desenvolupat per persones voluntàries que actualment es desenvolupa en la presència salesiana d’Elx.

Campament Urbà Elx

Centre de dia

Els centres de dia de FISAT realitzen una labor preventiva dirigida a xiquets/as i adolescents en situació de carència, que facilita processos d’inclusió social de menors en situacions de vulnerabilitat i les seues famílies, així com processos orientats a la plena inserció social dels seus destinataris/as, mitjançant el desenvolupament de programes de suport convivencial, educatiu i sociolaboral; comptant amb serveis de suport socioeducatiu i orientació familiar, d’oci i temps lliure, de caràcter ocupacional de suport escolar i d’orientació laboral.

Centre de dia Entre Amics

Centre de dia Don Bosco

Projecte de Suport Educatiu

Un Projecte de Suport Educatius (PAE) és una acció social que realitza una labor preventiva dirigida a xiquets i adolescents en situació de vulnerabilitat, que facilite processos orientadors, la plena inserció social dels seus destinataris, mitjançant serveis de suport socioeducatiu i familiar, d’oci i temps lliure, i de suport escolar.

PAE Don Bosco Alcoi

PAE Shirika Cartagena

PAE Entre Amics Valencia San Juan Bosco

PAE Don Bosco Valencia San Antonio Abad

PAE Àngel Tomàs Villena

Grupo Martes. Programa de Prevenció d'addiccions i suport en la rehabilitació

A través del programa Grupo Martes s’elaboren i executen línies d’intervenció per a la prevenció d’addiccions, suport i acompanyament en la rehabilitació de persones amb un problema d’addicció. Grupo Martes ofereix xarrades i tallers per a la prevenció d’addiccions (substàncies addictives, joc, etc.), adaptat a diferents públics: menors, joves, associacions de mares i pares, equip docent…

Projecte Grupo Martes Valencia San Antonio Abad

Sociolaborals

Somos Parte. Programa d'inserció sociolaboral

Somos Parte està dirigit a joves, persones migrants, persones que han estat privades de llibertat i persones que estan complint l’última fase de la seua condemna, a través d’una intervenció en el propi centre penitenciari, totes elles amb dificultats per a l’accés al mercat laboral per la seua situació o risc d’exclusió social. L’objectiu del programa és dotar a les persones participants d’eines que augmenten la seua ocupabilitat i els permeten accedir al mercat laboral. Aquestes eines són: habilitats orientades per a l’ocupació i capacitacions professionals facilitades per un equip multidisciplinari de professionals en format de tallers i entrevistes individuals.

Somos Parte Alicante

Somos Parte Cartagena

Somos Parte Borriana

Somos Parte Valencia

Residencials

Llar de projecte migratori

Centre d’acolliment de menors migrants no acompanyats. Són establiments de caràcter obert destinats a acollir, atendre i educar, amb caràcter temporal als menors d’edat que necessiten una atenció especialitzada per trobar-se en situació de desprotecció.

Pis Don Bosco Borriana

Pis d'emancipació

Els pisos d’emancipació de FISAT són habitatges educatius per a acompanyar el procés d’emancipació dels joves que finalitzen mesures de protecció en centres d’acolliment, en complir la majoria d’edat. Se’ls ofereix tant recursos materials bàsics (habitatge, manutenció) com a acompanyament educatiu per a augmentar l’autonomia personal i afavorir un adequat desenvolupament social.

Pis Don Bosco Alacant

Casa Mamà Margarita Elx

Pis Magone 1 y 2 València San Antonio Abad

Pis Maín València San Juan Bosco

Pis Don Bosco Villena

Pis Persones Sol·licitants de Protecció Internacional

Recurs residencial per a persones sol·licitants de Protecció Internacional. Per a l’acolliments durant un període de temps i acompanyades en el seu procés de coneixement i inclusió en la societat en la qual han vingut a viure.

Pis Inma Bernal Cartagena

Residència d'acolliment de menors

Les cases d’acolliment de FISAT són de caràcter obert. Des d’un ambient de família s’acull, atén, educa amb caràcter temporal a menors d’edat (entre 8 i 18 anys) que necessiten una atenció especialitzada per trobar-se en situació de desprotecció.

Casa Don Bosco Borriana

Casa Don Bosco València