Guia de recursos

Desenvolupament comunitari

Programa d'Acolliment, convivència i interculturalitat

A través del programa Alraso s’atén realitats concretes de les persones migrants i a més contribueix en la construcció de comunitats obertes a la diversitat i a la interculturalitat. D’una banda, proporciona diferents serveis per a donar resposta a les necessitats específiques de les persones migrants per a aconseguir la seua plena participació en la societat. D’altra banda, proposa diferents activitats obertes als qui tinguen interés a participar en accions per a enriquir-se de la diversitat i fer d’ella una realitat social. Tot això, des d’una enfocament de Drets Humans i de gènere.

Atenció especialitzada de Treball Social i Psicologia

Atenció psicosocial

Despega és un projecte d’intervenció psicosocial especialitzada per part de professionals del treball social i la psicologia. El seu objectiu és afavorir una intervenció integral que garantisca l’èxit dels projectes en els quals es participa.

Dins de Despega es desenvolupa el servei ARI que treballa en línia amb els projectes de FISAT en la Comunitat Valenciana, especialment amb els de tipologia residencial i d’emancipació. L’objectiu és fer costat a les persones destinatàries que finalitzen la seua estada en estos projectes en la cerca del lloguer d’un habitatge. Però també promou, a través d’una borsa d’habitatges, la iniciativa d’afavorir lloguers assequibles que creen valor social en detriment del benefici econòmic com a única motivació per a l’arrendament.

Reinserció i Prevenció d’addiccions

Habitatges tutelats · grup de suport · intervenció a la presó

Grupo Martes és un projecte d’atenció especialitzada de la Fundació FISAT. Actualment el projecte gestiona habitatges tutelats per a persones que han estat privades de llibertat i pateixen addiccions o estan en procés de deshabituació.

Sociolaborals

Inserció sociolaboral

Somos Parte és el programa d’inserció sociolaboral de FISAT. Està dirigit a diferents col·lectius que presenten dificultats per a accedir al mercat laboral per la seua situació o risc d’exclusió social. L’objectiu del programa és dotar a les persones participants d’eines que augmenten la seua ocupabilitat i els permeten accedir al mercat laboral. Aquestes eines són: habilitats orientades per a l’ocupació i capacitacions professionals, mitjançant tallers, cursos i entrevistes individuals, realitzades per un equip multidisciplinari de professionals.

Socioeducatius

Centres d'Atenció Diürna i Projectes de Suport Educatiu

Els centres de dia i els Projectes de Suport Educatiu (PAE) de FISAT realitzant una tasca preventiva dirigida a xiquets, xiquetes i adolescents en situació de carència o vulnerabilitat. Facilitant processos d’inclusió social perquè es troben en situacions de vulnerabilitat així com les seues famílies. Mitjançant el desenvolupament programes de suport convivencial, educatiu i sociolaboral; comptant amb serveis de suport socioeducatiu i orientació familiar, d’oci i temps lliure, de suport escolar, orientació laboral i de caràcter ocupacional.

Campaments urbans

Els campaments urbans donen resposta a la necessitat d’una alternativa educativa en el temps lliure per a xiquetes i xiquets en risc o situació d’exclusió social, durant la primera setmana del mes d’agost. És un projecte desenvolupat per persones voluntàries que actualment es desenvolupa en les presències salesianes de Saragossa, Elx i Cartagena.

Programa integral de suport a la infància

Programa obert d’atenció diürna inserit de manera activa i participativa en el barri de referència.

En l’actualitat en Orriols i Torrefiel (València). Realitza una labor preventiva dirigida a xiquets, xiquetes i adolescents entre 6 i 17 anys, en situació o risc d’exclusió social. Els facilita processos orientadors i la plena inserció social mitjançant servicis de suport socioeducatiu i familiar, d’oci i temps lliure.

Residencials

Fins als 18 anys

Residències d'acolliment per a xiquets, xiquetes i adolescents

Les cases d’acolliment de FISAT són de caràcter obert. Des d’un ambient de família s’acull, atén, educa amb caràcter temporal a menors d’edat (entre 8 i 18 anys) que necessiten una atenció especialitzada per trobar-se en situació de desprotecció.

Llar Projecte Migratori

Centre d’acolliment de joves migrants menors d’edat no acompanyats. Són establiments de caràcter obert destinats a acollir, atendre i educar, amb caràcter temporal els menors d’edat que necessiten una atenció especialitzada per trobar-se en situació de desprotecció.

Residencials

+ 18 anys

Llars d'emancipació

Els pisos d’emancipació de FISAT són habitatges educatius per a acompanyar el procés d’emancipació dels joves que finalitzen mesures de protecció en centres de acolliment, en complir la majoria d’edat. Se’ls oferix tant recursos materials bàsics (habitatge, manutenció) com a acompanyament educatiu per a augmentar l’autonomia personal i afavorir un adequat desenvolupament social.

Pisos per a persones sol·licitants de Protecció Internacional

Recurs residencial per a persones sol·licitants o beneficiàries de Protecció Internacional. Per a l’acolliment durant un període de temps i acompanyar-les en el seu procés de coneixement i inclusió en la societat en la qual han vingut a viure.