Política de Qualitat

 

01/03/2023​_ La Direcció de la Fundació i els seus treballadors i treballadores s’esforcen a aconseguir que els diferents grups d’interés de la nostra entitat troben en la Fundació serveis i espais de qualitat, en els quals confiar i obtinguen resposta a les necessitats que busquen en ella. Per això, la Fundació adquireix el compromís de complir amb els objectius de qualitat, requisits legals als quals està subjecta i treballar en la millora contínua per aconseguir l’excel·lència basant-nos en la Missió, Visió i Valors que definim:

 

Missió

La Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás és una entitat sense ànim de lucre de la InspectorIa MarIa Auxiliadora dels Salesians, que treballa per la promoció i ple desenvolupament de la infància, l’adolescència i la joventut en situació de desigualtat social; atén també les necessitats de les seues famílies i a altres col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat. Tot això, des de la identitat cristiana i salesiana, i amb una pedagogia pròpia: El Sistema Preventiu de Sant Joan Bosco, un sistema educatiu que es caracteritza per l’educació integral, l’acompanyament personalitzat i el protagonisme de la persona en el seu procés; incideix en el creixement espiritual i es recolza en un clima de família que acull i acompanya.

Això ho fa possible a través d’itineraris educatius integrals, centrats en la promoció de les persones, perquè aconseguisquen una ciutadania activa i amb plenitud de drets, es comprometen amb la societat i amb un món millor i sostenible, i estiguen obertes a la transcendència. Per a això, la Fundació compta amb equips de persones, professionals i voluntàries, motivades i identificades amb la seua missió i valors, i també amb la col·laboració d’altres persones i entitats.

Rehabilitació i/o recuperació de persones drogodependents tant al mig obert com en centres penitenciaris.

La promoció del voluntariat social i educatiu, així com de sensibilització de la població en general per a la construcció d’una societat més justa i solidària.

Visió

La Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás és una organització transformadora de la societat, dels elements que generen desigualtats i exclusió, i reconeguda per la seua capacitat de denúncia d’aquestes situacions i de defensa de la justícia social. Actua des del compromís social i compta amb la participació activa i el protagonisme de les persones destinatàries i de les comunitats on és present. Col·labora amb altres agents socials, administracions i organitzacions que es comprometen en aquest mateix camí i que la consideren una institució transparent en la qual poden confiar.

La Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás és un instrument a través del qual la InspectorIa MarIa Auxiliadora dona resposta a la seua missió d’atendre “els últims”, i una organització que destaca per ser referent per a aquestes persones, per la seua capacitat d’acollir-les, de saber identificar les seues necessitats; per facilitar-los eines perquè construïsquen el seu projecte de vida; per aconseguir que es troben en un entorn segur, amb un model de relacions interpersonals basades en el bon tracte, el respecte mutu i la no discriminació. Està integrada en l’estructura inspectorial i manté la col·laboració amb els altres ambients de cada obra salesiana.

La Fundació desenvolupa la seua missió en comunitats educatiu-pastorals i compta amb equips de persones profundament vinculades a ella, persones que coneixen i viuen el carisma educatiu salesià, vocacionades per a construir un món millor, formades i preparades per a respondre a la missió de l’organització amb professionalitat, altruisme, flexibilitat, adaptació, participació i implicació.

Valors

IDENTITAT

Identitat cristiana i estil salesià. Som una entitat cristiana, identificada amb el model de persona i la imatge de Déu de Jesús de Natzaret, i oferim a la societat el missatge alliberador de l’Evangeli, segons l’estil de Don Bosco. Aquesta és la dimensió més profunda de la nostra missió educativa, que plena d’intenció pastoral totes les nostres actuacions, harmonitzant el procés educatiu amb l’obertura al sentit transcendent de la vida i al creixement de la dimensió religiosa de la persona, independentment de les seues creences, des del respecte a la pluralitat religiosa, el testimoniatge que acompanya i la proposta que convida i compromet.

Educació preventiva i integral. Fonamentem la nostra acció en el Sistema Preventiu de Sant Joan Bosco. Destaquem la personalització de les relacions educatives mitjançant la nostra presència significativa enmig de la infància i la joventut vulnerable, la participació en les seues vides i la disponibilitat per a estar amb elles. Confiem en la seua capacitat de transformació i apoderament, tant personal com social. Propiciem un ambient de família, des de la creativitat, l’optimisme educatiu i l’alegria; des de la raó, l’afecte i l’esperança. Optem per una educació que desenvolupe totes les dimensions de la persona, posant en el centre de l’acció educativa a les persones en situació de vulnerabilitat com a protagonistes de les seues vides, acollint-les sense condicions i ajudant-les a créixer mitjançant múltiples propostes i possibilitats.

Flexibilitat i orientació a les necessitats. Identifiquem les necessitats i expectatives de les persones en situació de vulnerabilitat, i els oferim les respostes necessàries perquè lideren un futur d’inclusió i oportunitats; procurem la millora contínua en les nostres intervencions i mirem d’adaptar-les a les necessitats identificades.

 

PERSONES DESTINATÀRIES

Protagonisme i participació. Eduquem a persones perquè s’impliquen en la societat com a ciutadanes honrades i responsables, i perquè procuren la construcció d’un món més just, fratern i solidari. Per a això promovem el protagonisme i la participació, generant confiança, estimulant l’autonomia, delegant responsabilitats, implicant-les en la construcció del seu projecte de vida i en el funcionament dels serveis i projectes.

Compromís amb la infància i la joventut en desavantatge social i les seues famílies. Prioritzem l’atenció a la joventut i infància en situació de major vulnerabilitat o risc d’exclusió social, seguint l’opció preferencial per aquests col·lectius que assumeix la congregació salesiana i que hem convertit en la raó de ser de la nostra Fundació i dels nostres projectes.

 

SOCIETAT

Compromís en la transformació social. Responem amb actuacions eficients a situacions de sofriment i d’exclusió. Volem contribuir a la transformació social de les causes que provoquen tals situacions, afavorint la implicació i la participació ciutadana, d’entitats i d’institucions. Promovem una cultura de solidaritat i justícia que també transforme a les persones que es relacionen amb la Fundació, fent-les sensibles i disposades a generar alternatives.

Una comunió al servei de la missió. Actuem a través de comunitats educatiu-pastorals, orientades a l’educació dels joves. Comunitats, perquè impliquen, en clima de família, a joves i adults, famílies i equips educatius; educatives, perquè col·loquen la preocupació per la promoció integral dels joves en el centre dels seus projectes, relacions i organitzacions; pastorals, perquè realitzen una experiència d’Església, i perquè en elles els joves experimenten els valors de la comunió humana i cristiana amb Déu i amb els altres.

Implicació en el territori i treball comunitari. Actuem des d’estructures eminentment locals, que denominem plataformes socials. Des de cada barri, poble, ciutat en els quals som presents, identifiquem les necessitats, que abordem en els nostres projectes; des de les comunitats educatiu-pastorals construïm les respostes més adequades per a transformar la realitat, en col·laboració amb entitats i serveis del territori. 

 

EQUIPS

Participació i corresponsabilitat. Don Bosco volia al costat de si a tots els que compartien la missió de treballar en favor de la joventut pobra i abandonada i d’estar al seu servei. Aquesta és la tradició que hem heretat en FISAT: un carisma que fomenta, en totes les persones integrants de la comunitat educativa, la participació, la corresponsabilitat, el treball en equip, el creixement personal i la creació d’un ambient que fa que se senten com en família. Créixer en corresponsabilitat requereix formació en el carisma per a garantir que la labor de Don Bosco es comparteix i s’assumeix com a opció personal i dels equips.

Professionalitat i vocació. Comptem amb persones contractades i voluntàries identificades amb els valors de la Fundació, amb sentit vocacional, conscients que comparteixen un projecte comú, professionalment competents i en constant actualització. Valorem la implicació i participació en els nostres projectes com a signe de compromís social.

 

ORGANITZACIÓ

Treball en xarxa social i eclesial. Unim forces en favor de la promoció de les persones en situació de risc d’exclusió. Impulsem la cooperació amb entitats i institucions des de l’obertura i la col·laboració sistemàtica, procurant actuacions corresponsables, coordinades i complementàries. Participem en xarxes i aliances que transformen les causes de les injustícies i milloren el servei a les persones destinatàries i al seu entorn. Com a entitat cristiana, treballem en col·laboració amb l’església local, afavorint dinàmiques de sensibilització, visibilització i denúncia de les situacions d’exclusió que es donen en les nostres realitats locals, i desenvolupant projectes conjunts.

Transparència i sostenibilitat. Gestionem els nostres recursos basant-nos en l’eficàcia i l’eficiència. La nostra gestió és transparent i, per tant, pública i auditada, ja que considerem el nostre deure explicar amb detall a les nostres col·laboracions (privades o públiques) a què destinem els nostres fons, què fem amb ells, com i on; en tot moment busquem la sostenibilitat de les nostres accions a curt i llarg termini.