Llars d’emancipació per a joventud extutelada

Les llars d’emancipació són habitatges educatius per a acompanyar el procés d’emancipació dels joves que finalitzen mesures de protecció en centres d’acolliment, en complir la majoria d’edat. Se’ls ofereix tant recursos materials bàsics (habitatge, manutenció) com a acompanyament educatiu per a augmentar l’autonomia personal i afavorir un adequat desenvolupament social.

Casa Mamá Margarita

Pis Don Bosco Villena

Pis Buzzetti Borriana

Pisos Magone València

Pis Don Bosco Alacant

Pis Maín València