Llars d’emancipació per a joventud extutelada

Les llars d’emancipació són habitatges educatius per a acompanyar el procés d’emancipació dels joves que finalitzen mesures de protecció en centres d’acolliment, en complir la majoria d’edat. Se’ls ofereix tant recursos materials bàsics (habitatge, manutenció) com a acompanyament educatiu per a augmentar l’autonomia personal i afavorir un adequat desenvolupament social.

Casa Mamá Margarita

Pis Ángel Tomás

Pis Buzzetti Borriana

Pis Don Bosco Alacant

Pis Don Bosco Villena

Pisos Magone València

Pis Maín València

Pis Inma Bernal- Sol·licitut de Protecció Internacional