Inserció sociolaboral

L’acompanyament en la inserció laboral de persones amb un perfil de baixa ocupabilitat requereix una metodologia i uns recursos que donen resposta a les necessitats reals de diferents col·lectius: joves, persones migrants, persones que han estat privades de la llibertat. Des del programa Somos Parte es treballa perquè persones en situació o risc d’exclusió social aconseguisquen mitjançant l’ocupació un model de vida digne, autònom i independent.

Coneix Somos Parte

Somos Parte Alacant

Somos Parte Borriana

Somos Parte Cartagena

Somos Parte València

Itineraris d’ inserció sociolaboral per a persones migrants ALACANT

Itineraris d’ inserció sociolaboral per a persones migrants CARTAGENA