Residències d’acolliment de menors

Les cases d’acolliment de FISAT són de caràcter obert. Des d’un ambient de família s’acull, atén, educa amb caràcter temporal a menors d’edat (entre 8 i fins als 18 anys) que necessiten una atenció especialitzada per trobar-se en situació de desprotecció.

Pis Don Bosco Burriana

Casa Don Bosco Burriana

Casa Don Bosco València