Consell de Direcció

De caràcter executiu, el Consell de Direcció de la Fundació FISAT Salesians Social està presidit pel Director General i conformat per les persones que exerceixen la direcció de les diferents plataformes socials i àrees d’activitat.

Els projectes de la Fundació FISAT es troben agrupats per obres salesianes com a norma. En aquells casos en els quals en una obra hi haja un projecte molt xicotet, projectes en vies de desenvolupament, s’agruparà amb una altra zona.

Ignacio Beltrán

Director general
Direcció PES Aragó
direccion@fisat.es

Veure experiència en Linkedin

Joan Valls

Coordinador Inspectorial de Plataformes
joan.valls@salesianos.edu

Carlos Tarancón

Secretaria Tècnica
secretaria.tecnica@fisat.es

Veure experiència en Linkedin

Alicia Martí

Recursos Humans
alicia.marti@fisat.es

Veure experiència en Linkedin

María Villaverde

Administració
maria.villaverde@fisat.es

Veure experiència en Linkedin

Jordi Tarrazó

Pastoral
jorditarrazo@salesianos.edu

Alberto Andrés

Direcció PES Alacant
alberto.andres@fisat.es

Veure experiència en Linkedin

Raúl Hernández

Direcció PES Borriana
raul.hernandez@fisat.es

Veure experiència en Linkedin

David Barqueros

Direcció PES Cartagena
david.barqueros@fisat.es

Veure experiència en Linkedin

Monti Garrido

Direcció PES València sant Antoni Abat
monti.garrido@fisat.es

Veure experiència en Linkedin

Sonia Humada

Direcció PES València Sant Joan Bosco
sonia.humada@fisat.es

Veure experiència en Linkedin