Entitats col·laboradores 2020

La Fundació Ángel Tomás compta amb la col·laboració de diferents entitats privades i públiques per a finançar els seus projectes.

 

 

                                                                                          

 

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través del Fons Asil Migració i Integració per a la Integració. Aprenentatge de la llengua i cultura del país d’acolliment. Projecte AWALÉ a Cartagena (Múrcia). Projecte SHIRIKA: Atenció socioeducativa a immigrants a Cartagena.

Fons Social Europeu.

 • Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a immigrants. Projecte ITINERARIS a Cartagena (Murcia).
 • Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a persones refugiades a Cartagena (Murcia).
 • Itinerario de inserción sociolaboral Somos Parte Alicante.
   

Direcció General d’Integració i Atenció Humanitària del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social cofinançat per la Unió Europea, Fons d’Asil, Migració i Integració.

 • Pis de Sol·licitud de Protecció Internacional Inma Bernal a Cartagena
   
Ministeri d‘Educació, Cultura i Esport a través de la convocatòria d’entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2019-2020 en els projectes de Suport Educatiu de la Fundació.

Itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social. Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.

 • Somos Parte Alacant: Projecte per a la inserció laboral i l’ocupació digna. Import: 53571,43€

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

 • Centres de Dia de Suport Convivencial i Inserció Laboral Don Bosco i Suport Convivencial Entre Amics a València.

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. En el marc dels acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per a l’any 2019 i 2020. Total del Concert: 3.914.733,12€

Residències i llars concertats:

 • Residència acollida de menors, Casa Don Bosco Borriana
 • Residència acollida de menors, Casa Don Bosco València
 • Llar de projecte migratori, Pis Don Bosco Borriana
 • Llar d’emancipació Pis Magone
 • Llar d’emancipació Casa Mamà Margarita
 • Llar d’emancipació Pis Don Bosco Alacant
 • Llar d’emancipació Pis Buzzetti
 • Llar d’emancipació Pis Maín
 • Llar d’emancipació Pis Don Bosco Villena.

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Des de l’1 d’abril els centres de dia de la Fundació Ángel Tomás- FISAT queden sota el règim de concert de la Generalitat Valenciana a través dels acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per a l’any 2020. Servei de centre de dia per a persones menors d’edat en situacions de risc.

 • Centre de dia de suport convivencial i educatiu de menors Entre Amics (24 places). Import: 160.562,60€
 • Centre de dia de suport convivencial i educatiu i inserció laboral Don Bosco (24 +12 places) Import: 267.939,65€
   
    Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Convocatòria a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Ajudes dirigides a la realització de programes d’interés general per a atendre finalitats de caràcter social:

 • Programa de suport educatiu per a menors en risc d’exclusió social a la Comunitat Valenciana: PAE Don Bosco (Alcoi), PAE Ángel Tomás (Villena) i PAE Porta Oberta (Borriana).

             Import total: 15.621,36€

 • Centres de dia per a menors en risc d’exclusió social de la ciutat de València: Centre de dia de menors Don Bosco i Centre de dia de menors Entre Amics.

             Import total: 11.281,40€

 • Somos Parte. Programa per a la inclusió social i l’ocupació digna a la Comunitat Valenciana.
  Import total: 96.554,77€
 • Somos Parte. EXPLORATS. Programa per a la inclusió social i l’ocupació digna de persones exrecluses de la Comunitat Valenciana.

                  Import total: 69.531,15€

 • Somos Parte. Programa per a la inclusió social i l’ocupació digna de persones migrants a la Comunitat Valenciana.
  Import total: 77.394,99€
 • Programa de sensibilització «Més per a qui té menys».
  Import total: 15.010, 34€
 • Programa «Amb tu Som Més: Sensibilització, promoció i suport al voluntariat en programes socioeducatius».
  Import total: 20.357,66€
 • Centre Social Ángel Tomás
  Import total: 68.054,96€
   

   

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: Foment del valencià i del multilingüísme en l’àmbit social.

Import: 4.416,03 €

  Generalitat Valenciana. Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
Regió de Múrcia. Conselleria de Dona, Igualtat, LGTBI, Famílies i Política social de la Direcció General de Serveis Socials i Relacions amb el Tercer Sector de la Regió de Múrcia.

Regió de Murcia. Conselleria de Família i Polítiques Inclusives: Convocatòria destinada a la realització de programes d’interés general dirigides a finalitats d’interés social a desenvolupar per entitats del Tercer Sector amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de persones físiques (IRPF).

Projecte ITINERARIS. Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social

Diputació de València, a través de la seua convocatòria d’Acció social, col·labora en 2020 amb el projecte Somos Parte València. Import 7.950,14 euros.

 

Diputació d’Alacant. Àrea de Joventut.

Àrea de joventut:

 • Subvenció per al programa: «Somos Parte»: Inserció sociolaboral a la província d’Alacant
 • Subvenció per a la campanya de sensibilització «Més per a qui té menys».

Àrea de Benestar social sufraga les despeses de desplaçament de les activitats d’oci i temps lliure del projecte «Campament Urbà d’Elx».

Àrea de Família i Ciutadania. Subvenció per a activitats en matèria de conductes addictives per a entitats sense fi de lucre. Projecte Grupo Martes Alacant. Import de 2000 euros.

 • Campanya de prevenció dirigida als destinataris dels llars d’emancipació i PAE’s de la província d’Alacant. Subvenció a favor de la inclusió social. Projectes de Suport Educatiu de la província d’Alacant.
 • Accions de Voluntariat a la província d’Alacant.

 

Diputació de Castelló finança els nostres projectes a Borriana a través de dues convocatòries:

Convocatòria per a Entitats sectorials vinculades al benestar social:

 • Grupo Martes: 3.300,00€
 • Projecte de suport educatiu Porta Oberta: 2.619,72€

Convocatòria per a accions innovadora de foment de l’ocupació, emprenedoria i promoció econòmica:

 • Somos Parte. Activitats dirigides a l’augment de l’ocupabilitat, emprenedoria i l’autoocupació: 10.000,00€

Ajuntament de Borriana

 • PAE Porta Oberta: 10.000 euros
 • Cessió d’instal·lacions per al projecte d’inserció sociolaboral Somos Parte Burriana.

Ajuntament de València. Convocatòria de subvencions COL·LABORA de la Regidoria de Serveis Socials finança: “Centre de dia de Menors Entre Amics” i el “Centre de dia de suport convivencial Don Bosco”.

Convocatòria de subvencions per a la intervenció en l’àmbit d’Acció Social finança: projecte “Somos Parte: projecte d’inserció formatiu- laboral per a joves de València”.

Ajuntament d’Alacant, en la Convocatòria 2019 de Subvencions a Associacions per al desenvolupament de projectes d’actuació en l’àmbit del Pla d’Acolliment i Cohesió Social de la Ciutat d’Alacant, concedeix:

Projecte Alraso Alacant.  Acollida integral i inserció sociolaboral a persones immigrants a Alacant. Import: 10.139,70€

   

Amb el suport de l’Obra Social ”la Caixa” i el seu programa CaixaProinfancia, que té com a objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.

A través del programa CaixaProinfancia i amb la col·laboració dels Projectes de Suport Educatiu PAE Entre Amics i PAE Don Bosco, es promou la realització d’una intervenció integral proporcionant als xiquets i les seues famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure –en centres oberts, campaments o colònies urbanes–, a més d’ajudes per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons.

Fundació Caixa Castelló i Bankia. Convocatòria d’Ajudes d’Acció Social a la província de Castelló per la realització de projectes d’Acció Social 2020.

Projecte “Somos Parte: Projecte per a la inclusió social i l’ocupació digna”. Import: 3000€

Obra Social “la Caixa”, Convocatòria: Fundación Bancaria ‘la Caixa’ Inserción sociolaboral 2020

 
Projecte: “Somos Parte: Inserció sociolaboral per a persones en risc d’exlusió social”
Octubre 2020-2021: Import: 24.000€

Educo ONG. Projecte “Beques Menjador a casa” (COVID-19): 10.230,00€. Projectes beneficiaris dins de FISAT:

 • Somos Parte València
 • Somos Parte Alacant
 • Projectes Socials de FISAT a Cartagena
 • Centre de dia Entre Amics 
 • PAE Porta Oberta Burriana

Beques menjador en colònies urbanes: 5.625,50€ per a PAE Don Bosco València i PAE Entre Amics València.

Fundació Equilibri, a través de Wapsi.org, posa a la disposició de FISAT una eina de captació de fons i de sensibilització gratuïta.

Fundación Juan Bosco siglo XXI.  Col·labora amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco Joan XXIII AlcoiFinançament: 1.200€

Fundación Juan Bosco siglo XXI neix de la iniciativa de la Confederació Nacional d’Antics Alumnes Salesians. La seva finalitat és la de fomentar el coneixement de la situació del mercat laboral i la seva evolució, facilitant l’accés al món del treball. Així mateix, afavorir la promoció integral de la joventut a través de la seva formació ètica i religiosa. També promoure la recerca i el desenvolupament de l’educació, la cultura juvenil i la formació professional.  Més informació: http://fundacionjuanbosco.es/

La Fundació Gozalbo-Marques col·labora amb els pisos d’emancipació de la Fundació Ángel Tomás. Casa Mamà Margarita a Elx, Pisos Magone a València i Pis Don Bosco a Alacant.
Fundació Pascual Ros. Col·labora amb el pis d’emancipació Casa Mamà Margarita a Elx i amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco a Alcoi. 
DWTEX SOHO SPAIN, S.L Finançador regals solidaris. 
Acord de col·laboració amb centre de Formació Marian Cabeza en perruqueria i estètica a joves participants del programa Somos Parte a València.