La Fundació Ángel Tomás- FISAT a Cartagena ha obert un nou recurs residencial per a persones sol·licitants de Protecció Internacional. El pis Inma Bernal és una realitat gràcies al finançament de la Direcció General d’Integració i Atenció Humanitària del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social cofinançat per la Unió Europea, Fons d’Asil, Migració i Integració.

Por: FISAT

El nou recurs de FISAT ha començat a funcionar el 20 de gener, compta amb 4 places, i s’espera atendre uns 8 destinataris/as enguany. Es tracta d’un recurs d’acolliment residencial temporal dirigit a persones sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional.

L’obertura del Pis Inma Bernal es planteja davant l’augment de la demanda: “Les sol·licituds de Protecció Internacional s’han duplicat l’any 2019. Cada vegada existeixen més persones que per diferents motius la seua integritat física corre perill i es veuen forçades a eixir dels seus països d’origen i buscar protecció en altres països. Es tracta de persones que necessiten ser acollides durant un període de temps i acompanyades en el seu procés de coneixement i inclusió en la societat en la qual han vingut a viure”, explica Cristina Riquelme, coordinadora de projectes de FISAT- Cartagena.

FISAT treballa a Cartagena especialment amb persones migrants, oferint una atenció integral a través de diferents recursos. En el Pis Inma Bernal es treballarà des d’una perspectiva d’acolliment integral, tractant d’abordar les necessitats de les persones beneficiàries a nivell global (tant a nivell de necessitats bàsiques, com d’aprenentatge de l’idioma, a nivell psicològic, d’acompanyament i coneixement dels recursos i el funcionament del país, seguiment i suport en la seua situació administrativa, de salut, suport, etc.).

El Pis de Protecció Internacional se suma als quatre projectes amb els quals compta FISAT- Cartagena i que conformen la Plataforma Social Salesiana de Cartagena.