La Fundació FISAT i l’Ajuntament de Borriana treballen en el projecte de dinamització del barri de La Bosca.

 

Per: FISAT

El projecte de dinamització del barri de La Bosca. sorgeix de les necessitats detectades en el Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament i més concretament en l’Estudi-diagnòstic per a la regeneració física, econòmica i social de l’entorn del barri de La Bosca amb la finalitat d’abordar diferents problemàtiques existents en el barri a nivell urbanístic, socioeducatiu i laboral.

FISAT posa a la disposició de La Bosca la seua experiència de participació i els seus recursos oberts a la població per a oferir un projecte que genere espais de trobada intercultural, intergeneracional i des d’una perspectiva de gènere, que afavorisquen el procés de cohesió social de les veïnes i veïns del barri.

Fruit d’aquesta col·laboració FISAT posa en marxa tallers, cursos, gratuïts, a partir de 14 anys; i un punt d’informació ciutadana.

Punt d’informació ciutadana
FISAT, en l’espai cedit per l’Ajuntament de Borriana (carrer Pablo Ruiz Picasso, 8) ofereix un punt d’informació ciutadana per a atendre i acompanyar en tota mena de consultes: tràmits, gestió de certificats, ajudes, etc.
Punt d’informació: dimecres de 13.00 a 18:*00h i dijous de 9h a 18h. Carrer Pablo Ruiz Picasso, 8.

Activitats, tallers i serveis
– Classes de castellà. Les classes de castellà s’ofereixen per a fomentar l’aprenentatge de l’idioma
en diferents nivells: alfabetització, iniciació i intermedi.
Horari: dimarts i dijous de 16h a 18h.

– Classes de valencià. Les classes de valencià s’ofereixen per a fomentar l’aprenentatge de l’idioma
en el nivell alfabetització.
Horari: dimecres de 16:30h a 17:30h.

– Taller de percussió.
Horari: dimecres de 18h a 19h.

– Activitats per al barri. En aquestes activitats es pretén tractar les necessitats detectades
en les entitats locals i comunitat veïnal a través de l’art i l’associacionisme, entre altres.
Horari: dilluns de 18h a 20h.

– Activitats esportives.
Horari: dimarts de 18:30h a 20h.
Tallers d’ajuda per a l’ocupació. En aquests tallers es tractaran algunes qüestions com:
digitalització, emocions per a l’ocupació i currículum.
Horari: dilluns de 16h a 18h.