Somos Parte Alacant ha radiografiat la bretxa social i la desigualtat en els barris d’Alacant per a donar la millor resposta en clau d’inserció sociolaboral a col·lectius vulnerables.

Per: FISAT

Gràcies al finançament de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Unió Europea desenvolupa els itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social, a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19.

La bretxa social i la desigualtat entre els barris d’Alacant torna a quedar en evidència en un informe de l’INE que alerta de la pobresa en la part nord de la ciutat. Aquesta zona, que inclou en la seua major part al barri Joan XXIII, figura entre els barris d’Espanya amb les rendes mitjanes anuals més baixes per habitant: per davall dels 6.000 euros. A més, la crisi del COVID-19 continua afectant també en l’anomenada “ona invisible”, que té una repercussió anímica i psicològica en la ciutadania.

Davant aquesta situació, el projecte Somos Parte Alacant és un recurs d’inserció sociolaboral que aborda des de diferents perspectives el risc o exclusió social de les persones que participen en el recurs. L’exclusió social és una realitat multidimensional. Es tracta d’un procés de caràcter estructural que afecta diferents grups socials. Aquestes persones veuen afectades àrees vitals com: la personal, la social-convivencial, la sociosanitària, la formativa, l’administrativa i l’econòmic-laboral-residencial.

Les beneficiàries del programa en general, són persones en risc o exclusió social, majors d’edat, amb problemes d’accés a l’àmbit laboral. Principalment són perfils amb un baix nivell d’estudis i/o abandó escolar primerenc, sense experiència professional o experiència professional en condicions de precarietat i/o alta discontinuïtat. La majoria de persones tenen la necessitat d’adquirir habilitats socials i laborals a través de competències prelaborals i formacions específiques que els dirigisquen cap a una professió i faciliten l’accés al món laboral.

Què ofereix Somos Parte Alacant?

Capacitació per a entrar en el mercat laboral amb garanties. Adquisició d’eines i habilitats per a la cerca d’ocupació; trencar amb la bretxa digital, tindre un nou horitzó cap a el qual dirigir-se, sentir-se acompanyada i guiada, tindre oportunitats per a demostrar vàlua.

Sobre la base de l’experiència d’altres anys, els itineraris integrats per a la inserció sociolaboral es continuen millorant per a oferir majors garanties d’èxit a les persones participants. Es preveu atendre al llarg del curs a 40 persones, “és un ràtio menor que l’any anterior però l’objectiu és augmentar la qualitat de la intervenció”, expliquen des del projecte.

Les millores redundaran en un major nombre d’atencions individuals; incrementar el temps de cada atenció individual; realitzar major nombre de seguiments durant les experiències professional; cuidar la xarxa d’empreses col·laboradores evitant la saturació de llocs en les experiències professionals; i abastar més àrees personals d’interés que concerneixen la inserció laboral.

  • Els objectius del projecte són:
  • Orientar, assessorar i informar els i les participants sobre el seu procés d’inserció laboral.
  • Enfortir l’adquisició d’habilitats transversals, competències bàsiques i comunicatives que afavoreixen l’ocupabilitat.
  • Fomentar l’autonomia en la cerca activa d’ocupació i la millora de l’ocupabilitat
  • Capacitar les participants per a l’acompliment laboral en un sector professional específic ajustat a la seua vocació i capacitats professionals.
  • Acostar el món de l’empresa al de les participants.
  • Sensibilitzar i fidelitzar al teixit empresarial amb el qual es col·labora en el programa.
  • Afavorir la permanència en el lloc de treball de les persones participants en el programa.
  • Consolidar el programa Somos Parte com a recurs de referència en inserció laboral a nivell autonòmic.

Somos Parte Alacant. Itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social. Actuació susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19