Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, les Plataformes Socials Salesianes posen el focus en la situació de les dones en el món de la COVID-19 per a reivindicar la seua lluita i la situació de desigualtat que s’ha agreujat, especialment entre col·lectius vulnerables.

Per: Plataformes Socials Salesianes

“Per un futur igualitari” és el lema d’aquesta campanya que vol posar en relleu el paper de les dones en la lluita contra la pandèmia i prendre consciència de les noves necessitats que es plantegen en la lluita per un futur amb igualtat de drets i oportunitats per a totes les dones.

Les dones estan sent una força invisibilitzada en la crisi de la COVID-19. El seu lideratge és invisible però està sent clau en aquesta lluita:

En la cura familiar:

  • Les dones han assumit la responsabilitat de la cura de la família. Mares, germanes, àvies…, que treballen fora i dins de la llar i que assumeixen la responsabilitat de la cura.
  • Dones que han hagut de renunciar al seu treball o reduir la seua jornada laboral per a atendre la família durant el confinament.
  • Dones que es queden a casa o tornen a casa afectades per la desocupació.
  • Dones que assumeixen la responsabilitat de bregar amb les conseqüències d’aquesta crisi: són el rostre de les cues de la fam.

En ocupacions essencials:

  • Ocupacions molt feminitzades com la sanitat, neteja o cures estan sent essencials per a fer front a la pandèmia.

No obstant això, la crisi ha deixat palesa la injustícia que genera el sistema econòmic i social on una vegada més les dones són la baula més feble:

  • La desocupació ha colpejat amb més duresa a les dones: en el mes de febrer d’enguany, més del 57% de la població desocupada eren dones.
  • Ocupacions amb una major presència de dones com l’hostaleria i el comerç són dels més afectats per la crisi.
  • Ocupacions molt feminitzades com la cura de persones i la neteja són precaris, inestables i irregulars i davant qualsevol conjuntura com la generada per la pandèmia deixen desprotegides a les seues treballadores en els acomiadaments.
  • El repartiment igualitari de la cura de la llar i de la família és utòpic. S’estima que les dones han augmentat una mitjana de 3 hores la cura de la casa i de la família, en un repartiment desigual on les dones s’estima, dediquen 4,1 hores enfront de 1,7 dels homes.

Les persones expertes adverteixen que la crisi de la pandèmia ha fet retrocedir més d’una dècada de lluita per la igualtat de drets de les dones.

Per això, des de les Plataformes Socials Salesianes es considera fonamental posar en marxa polítiques amb perspectiva de gènere que donen respostes reals als problemes que afecten les dones en matèria d’ocupació, cuidat dels fills/es, recursos que afavorisquen l’apoderament i l’autonomia de les dones.

“Per un futur igualitari”

Des de les Plataformes Socials Salesianes s’acompanya a més de 25.000 dones cada any a través de serveis específics per al desenvolupament integral de xiquetes i dones de totes les edats. S’han desenvolupat projectes d’alfabetització, formació i acompanyament, d’inserció sociolaboral específics per a dones i d’acolliment per a famílies monoparentals femenines i dones víctimes de violència masclista, de manera que es donen resposta a necessitats concretes com la falta d’autonomia econòmica o altres situacions de risc social com el tràfic de persones, la violència de gènere o l’exclusió derivada de processos migratoris.

Paral·lelament, es treballa de manera transversal la igualtat de gènere, programes de prevenció i detecció de situacions de violència de gènere en els diferents projectes de les plataformes socials, incidint de manera especial entre el col·lectiu de xiquetes, xiquets i joves. Amb tot això es vol promoure un canvi de mentalitat i col·laborar en la transformació de la realitat social i política, potenciant una cultura d’acolliment, de respecte, de generositat, de justícia i feminista i mantenint el compromís de ser entitats referents en Igualtat.