El Govern ha modificat la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Gràcies a aquesta modificació s’eleven els percentatges de deduccions a ONG i Fundacions en la declaració de la renda.

S’han ampliat tots els percentatges per a Persones Físiques. Les aportacions realitzades pels contribuents des de l’1 de gener de 2020 es podran deduir fins a un 80% els primers 150 euros. Abans el percentatge estava en un 75%.

Per a la resta de donacions a partir de 150 euros la deducció s’incrementa fins al 35%, abans estava en un 30%.

Per a contribuents que hagen donat tres anys consecutius a la mateixa entitat, per import igual o superior, el percentatge deduïble serà d’un 40% si s’excedeix dels 150 euros.

T’animes? Fes-te soci de FISAT