Entitats col·laboradores 2013

La Fundació FISAT compta amb la col·laboració de diferents entitats privades i públiques per a finançar els seus projectes.

 

                                                                                       

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través del Fons Europeu per a la Integració (Aprenentatge de la llengua), Fons Social Europeu (Inserció Laboral) i equipament per a l’any 2013.
   

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat a través de la convocatòria d’IRPF en els següents programes:

Promoció de la qualitat de vida infantil a la Comunitat Valenciana.

Equipaments residencials per a menors en situació de dificultat i centres d’execució de mesures al mig obert.

Accions integrals d’ocupació a favor dels joves en la Comunitat València i la Regió de Múrcia.

Joves en dificultat d’incorporació social a la Comunitat Valenciana.

Prevenció de drogodependències en entorns vulnerables a la Comunitat Valenciana.

 

   
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport a través de la convocatòria de Compensació Educativa per a compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2012-2013.
   
     

Generalitat Valenciana Conselleria Benestar Social.

Centres acollida de menors Casa Don Bosco València i Borriana.

Centres de Dia de Suport Convivencial i Inserció Laboral Don Bosco i Suport Convivencial Entre Amics a València.

   
Diputació Alacant. Subvenció de menor quantia per a l’adquisició d’equipament en pis d’emancipació Casa Mamà Margarita a Elx.
 
Diputació Castelló. Subvenció manteniment Centre d’Acolliment de Menors Casa Don Bosco Borriana l’any 2013.
   
Diputació València. Convocatòria associacions i entitats d’acció social per a manteniment i realització d’activitats a la província de València per a l’any 2013.
   
Ajuntament de València subvenciones Taules de Solidaritat 2012 Centre de Dia de Suport Convivencial i Inserció Laboral Don Bosco.
   
Fundació la Caixa. Centre de Dia Don Bosco a través de Càritas en el Programa proinfància.
   
Fundació Rosé. Conveni de col·laboració per a la cessió del pis d’emancipació Casa Mamà Margarita.
   
   
Fundació Pascual Ros. Col·labora amb el pis d’emancipació Casa Mamà Margarita.