SISTEMA DE PROTECCIÓ INTERN

POLÍTICA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ INTERN

Des de la Fundació FISAT s’assumeix el compromís de previndre, detectar i actuar de manera contundent en el seu àmbit d’actuació contra qualsevol modalitat de violència contra les persones, especialment menors d’edat i adults en situació de vulnerabilitat. Així com adquirix el compromís de transparència, complir amb els objectius del Sistema de Protecció Intern, requisits legals als quals està subjecta i treballar en la millora contínua per a aconseguir l’excel·lència basant-nos en la Missió, Visió i Valors de l’entitat.​

Per a això, promou una política de tolerància zero (rebuig absolut) amb el tracte inadequat i el maltractament, així com desenvolupa un entorn protector a través de diferents eines com poden ser un Codi de Conducta, un Protocol d’Actuació, un Programa de Formació centrat en la detecció i el procediment de notificació, així com una sèrie de plans orientats a la comunicació interna, externa o la implicació d’agents clau de l’entorn. Totes aquestes mesures afecten a totes les persones directament vinculades a les activitats de FISAT.

Aprovat el 30 de novembre de 2023

Per a qualsevol notificació, dubte o consulta relacionada amb el Sistema de Protecció, emplena el següent formulari. 

Recorda que la consulta pot ser anònima, però si vols rebre resposta, facilita un correu al qual dirigir-nos.

FORMULARI DE CONTACTE

Llig la política de privacitat del web

9 + 11 =

Finança: