Entitats col·laboradores 2014

La Fundació FISAT compta amb la col·laboració de diferents entitats privades i públiques per a finançar els seus projectes.

 

                                                                                       

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través del:

Fons Europeu per a la Integració. Aprenentatge de la llengua i cultura del país d’acolliment. Projecte AWALÉ a Cartagena (Múrcia).

Fons Social Europeu. Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a immigrants. Projecte ITINERARIS a Cartagena (Múrcia)

   

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat a través de la convocatòria d’IRPF en els següents programes:

Promoció de la qualitat de vida infantil a la Comunitat Valenciana.

Equipaments residencials per a menors en situació de dificultat i centres d’execució de mesures al mig obert.

Accions integrals d’ocupació a favor dels joves en la Comunitat València i la Regió de Múrcia.

Atenció socioeducativa per a joves en dificultat d’incorporació social a la Comunitat Valenciana.

Prevenció de drogodependències en entorns vulnerables a la Comunitat Valenciana.

Pisos assistits i d’emancipació per a joves extutelats

   
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la convocatoria de Compensación Educativa para compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2013-2014.
   
     

Generalitat Valenciana Conselleria Benestar Social.

Centres acollida de menors Casa Don Bosco València i Borriana.

Centres de Dia de Suport Convivencial i Inserció Laboral Don Bosco i Suport Convivencial Entre Amics a València.

Ajudes destinades al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2014.

   

Diputació Alacant

Subvenció destinada a entitats sense fi de lucre per a activitats de la promoció de la convivència a través de l’oci i temps lliure per al Campament Urbà d’Elx.

Subvenció destinada a entitats sense fi de lucre que desenvolupen actuacions en l’àmbit de Benestar Social a favor de la inclusió social i intervenció psicosocial per al Projecte de Suport Educatiu Don Bosco a Alcoi.

Subvenció destinada a entitats sense fi de lucre en l’àmbit de *Bienester Social per a l’adquisició de béns inventariables en el pis d’emancipació Casa Mamà Margarita a Elx.

 
Diputació Castelló. Subvenció manteniment Centre d’Acolliment de Menors Casa Don Bosco Borriana l’any 2014.
   
   
Ajuntament de Borriana. Conveni de col·laboració per al manteniment de la Casa Don Bosco Borriana.
   

Fundació la Caixa. Centre de Dia Don Bosco i Centre de Dia Entre *Amics entitats col·laboradores a través de Càritas en el Programa proinfància realitzant activitats de reforç educatiu, atenció psicoterapèutica, educació no formal i temps lliure.

Entitat coordinadora i col·laboradora adherida a la xarxa Caixa proinfància (pilotatge) de la Mesa d’Infància de Salvador Allende.

   
Fundació Equilibri, a través de Wapsi.org, posa a la disposició de *FISAT una eina de captació de fons i de sensibilització gratuïta.
   
   
La Fundació Eduque col·labora amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco a Alcoi i les beques de menjador d’estiu per als campaments urbans de Cartagena i Elx i dels Centres de Dia Don Bosco i Entre Amics a València.