Entitats col·laboradores 2015

La Fundació FISAT compta amb la col·laboració de diferents entitats privades i públiques per a finançar els seus projectes.

 

                                                                                                                

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través del:

Fons Europeu per a la Integració. Aprenentatge de la llengua i cultura del país d’acolliment. Projecte AWALÉ a Cartagena (Múrcia).
Fons Asil Migració i Integració per a la Integració. Aprenentatge de la llengua i cultura del país d’acolliment. Projecte AWALÉ a Cartagena (Múrcia).

Fons Social Europeu. Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a immigrants. Projecte ITINERARIS a Cartagena (Múrcia)

Programa equipament i adaptació d’immobles – Règim General a Cartagena (Múrcia)

   

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat a través de la convocatòria d’IRPF en els següents programes:

Promoció de la qualitat de vida infantil a la Comunitat Valenciana.

Equipaments residencials per a menors en situació de dificultat i centres d’execució de mesures al mig obert.

Accions integrals d’ocupació a favor dels joves en la Comunitat València i la Regió de Múrcia.

Atenció socioeducativa per a joves en dificultat d’incorporació social a la Comunitat Valenciana.

Prevenció de drogodependències en entorns vulnerables a la Comunitat Valenciana.

Pisos assistits i d’emancipació per a joves extutelats

   
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport a través de la convocatòria de Compensació Educativa per a compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2014-2015.
   
     

Generalitat Valenciana Conselleria Benestar Social.

Centres acollida de menors Casa Don Bosco València i Borriana.

Centres de Dia de Suport Convivencial i Inserció Laboral Don Bosco i Suport Convivencial Entre Amics a València.

Pisos d’emancipació Don Bosco a Alacant, Casa Mamà Margarita a Elx i Magone 1 i 2 a València.

Servei de Suport a Extutelats (*SAE) a Alacant i València.

   

Diputació Alacant

Subvenció destinada a entitats privades sense fi de lucre per a despeses de desplaçament d’activitats d’oci i temps lliure per al Campament Urbà d’Elx.
Subvenció destinada a entitats sense fi de lucre que desenvolupen actuacions en l’àmbit de benestar social a favor de la inclusió social per al sosteniment de serveis estables d’intervenció psicosocial per al Projecte de Suport Educatiu Don Bosco a Alcoi.

Subvencions a entitats privades sense fi de lucre en l’àmbit del benestar social per a adquisició de béns inventariables.

   
Diputació Castelló. Subvenció manteniment Centre d’Acolliment de Menors Casa Don Bosco Borriana l’any 2015.
   
Diputació València. Convocatòria d’ajudes econòmiques destinades a associacions i entitats d’acció social de la província de València per a l’any 2015. SOM PART. Educar per a la inserció social i l’accés a una ocupació digna.
   
Ajuntament de Borriana. Conveni de col·laboració per al manteniment de la Casa Don Bosco Borriana.
   
Ajuntament de València subvenciones Taules de Solidaritat a executar en 2015. Centre de Dia de Suport Convivencial i Inserció Laboral Don Bosco.
   
Amb el suport de l’Obra  Social ”la Caixa” i el seu programa CaixaProinfancia, que té com a objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.
A través del programa CaixaProinfancia i amb la col·laboració dels Centres de Dia Entre Amics i Don Bosco, es promou la realització d’una intervenció integral proporcionant als xiquets i les seues famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure –en centres oberts, campaments o colònies urbanes–, a més d’ajudes per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons.
   
Obra Social “la Caixa” col·labora amb Habitatges d’emancipació FISAT a través de la convocatòria Habitatges temporals d’inclusió social del Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials.
   
L’Obra  Social Ibercaja col·labora amb el Projecte d’Inserció Sociolaboral de Menors del Centre de Dia Don Bosco a València.
   
BBVA. Col·laboració amb Campament Urbà d’Elx dins del Programa Territoris Solidaris III.
   
Col·laboració amb Habitatges  d’emancipació  de  la  Fundació  Ángel  Tomás a través de 13a Convocatòria Fundació  Bancaixa  Coopera  ONG.
   
La Fundació Eduque  col·labora amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco a Alcoi i les beques de menjador d’estiu per als campaments urbans de Cartagena i Elx i dels Centres de Dia Don Bosco i Entre Amics a València.
   
Fundació Pascual Ros. Col·labora amb el pis d’emancipació Casa Mamà Margarita a Elx i amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco a Alcoi.
   
Fundació Equilibri, a través de Wapsi.org, posa a la disposició de FISAT una eina de captació de fons i de sensibilització gratuïta.
   
Hospitalitat Santa Teresa. Col·labora amb el Campament Urbà a Cartagena.