Entitats col·laboradores 2016

La Fundació FISAT compta amb la col·laboració de diferents entitats privades i públiques per a finançar els seus projectes.

 

                                                                                          

 

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través del:

Fons Asil Migració i Integració per a la Integració. Aprenentatge de la llengua i cultura del país d’acolliment. Projecte AWALÉ a Cartagena (Múrcia).

Fons Social Europeu. Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a immigrants. Projecte ITINERARIS a Cartagena (Múrcia)

Fons Social Europeu:  Itineraris Integrats d’Inserció Laboral individualitzats per a persones refugiades

   

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat a través de la convocatòria d’IRPF en els següents programes:

Promoció de la qualitat de vida infantil a la Comunitat Valenciana.

Equipaments residencials per a menors en situació de dificultat i centres d’execució de mesures al mig obert.

Accions integrals d’ocupació a favor dels joves en la Comunitat València i la Regió de Múrcia.

Atenció socioeducativa per a joves en dificultat d’incorporació social a la Comunitat Valenciana.

Prevenció de drogodependències en entorns vulnerables a la Comunitat Valenciana.

Pisos assistits i d’emancipació per a joves extutelats

Atenció integral per a persones migrants en situació de vulnerabilitat

   
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport a través de la convocatòria d’entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2016-2017 en els projectes de Suport Educatiu de la Fundació.
   
     

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Centres acollida de menors Casa Don Bosco València i Borriana.

Centres de Dia de Suport Convivencial i Inserció Laboral Don Bosco i Suport Convivencial Entre Amics a València.

Pisos d’emancipació Don Bosco a Alacant, Casa Mamà Margarita a Elx i Magone 1 i 2 a València.

   
Diputació d’Alacant. Subvenció destinada a entitats sense fi de lucre que desenvolupen actuacions en l’àmbit de benestar social a favor de la inclusió social per al sosteniment de serveis estables d’intervenció psicosocial per al Projecte de Suport Educatiu Don Bosco a Alcoi.
   
Diputació Castelló. Subvenció manteniment Centre d’Acolliment de Menors Casa Don Bosco Borriana l’any 2016.
Subvenció  Entitats prestadores de Serveis Socials del Projecte de Suport Educatiu Porta Oberta l’any 2016
   
Ajuntament de Borriana. Conveni de col·laboració per al manteniment de la Casa Don Bosco Borriana.
   
Ajuntament de València subvenciones Taules de Solidaritat a executar en 2016. Centre de Dia de Suport Convivencial i Inserció Laboral Don Bosco.
   
Amb el suport de l’Obra  Social ”la Caixa” i el seu programa CaixaProinfancia, que té com a objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.
A través del programa CaixaProinfancia i amb la col·laboració dels Centres de Dia Entre Amics i Don Bosco, es promou la realització d’una intervenció integral proporcionant als xiquets i les seues famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure –en centres oberts, campaments o colònies urbanes–, a més d’ajudes per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons.
   
Obra Social “la Caixa” col·labora amb Habitatges d’emancipació FISAT a través de la convocatòria Habitatges temporals d’inclusió social del Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials.
   
L’Obra  Social Ibercaja col·labora amb el Projecte d’Inserció Sociolaboral de Menors del Centre de Dia Don Bosco a València.
   
La Fundació Banc Santander col·labora amb el pis d’emancipació *Buzzetti a través de la segona convocatòria Santander Ajuda.
   
La Fundació MAPFRE dins del marc de la VII Convocatòria d’Ajudes a Projectes Socials col·labora amb els pisos d’emancipació de la Fundació Ángel Tomás.
   
Col·laboració amb Habitatges  d’emancipació  de  la  Fundació  Ángel  Tomás a través de 13a Convocatòria Fundació  Bancaixa  Coopera  ONG.
   
La Fundació Eduque col·labora amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco a Alcoi i les beques de menjador d’estiu per als campaments urbans de Cartagena i Elx i dels Centres de Dia Don Bosco i Entre Amics a València.
   
Fundació Pascual Ros. Col·labora amb el pis d’emancipació Casa Mamà Margarita a Elx i amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco a Alcoi.
   
Fundació Equilibri, a través de Wapsi.org, posa a la disposició de FISAT una eina de captació de fons i de sensibilització gratuïta.
   
La Fundació Gozalbo-Marques col·labora amb els pisos d’emancipació de la Fundació Ángel Tomás. Casa Mamà Margarita a Elx, Pisos Magone a València i Pis Don Bosco a Alacant.