Entidatats col·laboradores 2017

La Fundació Ángel Tomás compta amb la col·laboració de diferents entitats privades i públiques per a finançar els seus projectes.

 

                                                                                          

 

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social mitjançant:

Fons Asil Migració i Integració per a la Integració. Aprenentatge de la llengua i cultura del país d’acolliment. Projecte AWALÉ a Cartagena (Múrcia). Projecte SHIRIKA: Atenció socioeducativa a immigrants a Cartagena.

Fons Social Europeu. Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a immigrants. Projecte ITINERARIS a Cartagena (Murcia).

Fons Social Europeu. Itineraris Integrats d’Inserció Laboral individualitzats per a persones refugiades.

   

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat a través de convocatòria d’IRPF en els següents programes:

 • Promoció de la qualitat de vida infantil a la Comunitat Valenciana.
 • Equipaments residencials per a menors en situació de dificultat i centres d’execució de mesures al mig obert.
 • Accions integrals d’ocupació a favor dels joves en la Comunitat Valenciana i la Regió de Murcia.
 • Atenció socioeducativa per a joves en dificultat d’incorporació social a la Comunitat Valenciana.
 • Prevenció de drogodependències en entorns vulnerables a la Comunitat Valenciana.
 • Pisos assistits i d’emancipació per a joves extutelats.
 • Atenció integral per a persones migrants en situació de vulnerabilitat.
   
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport a través de la convocatòria d’entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2016-2017 en els projectes de Suport Educatiu de la Fundació.
   
   

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

 • Centres d’acollida de menors Casa Don Bosco València i Borriana. Centres de Dia de Suport de Convivència i Inserció Laboral Don Bosco i Suport Convivencial Entre Amics a València.
 •  Pisos d’emancipació Don Bosco a Alacant, Casa Mamà Margarita a Elx, Magone 1 i 2 a València i Pis Buzzetti a Borriana.

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport. Foment del valencià i del multilingüísme en l’àmbit social.

   

Diputació d’Alacant. Conveni de col·laboració per a la campanya “Immigració i interculturalitat. Societats inclusives pacífiques”

 • Projecte Semàfor: formació per a la prevenció de drogodependències.
 • Subvenció de les despeses de desplaçament del Campament Urbà d’Elx.
 • Col·laboració amb el PAE Ángel Tomás a Villena.

Diputació de València. Convocatòria d’Acció Social. Projecte d’intervenció en processos d’emancipació amb joves en vulnerabilitat social.

Diputació Castelló. Convocatòria d’Acció Social.

 • Subvenció manteniment Centre d’Acolliment de Menors Casa Don Bosco Borriana, l’any 2017.
 • Subvenció Entitats prestadores de Serveis Socials del Projecte de Suport Educatiu Porta Oberta l’any 2017.
 • Subvenció nominativa per al Pis d’emancipació de extutelats Buzzetti de Borriana.
   
Ajuntament de Borriana. Conveni de col·laboració per al manteniment de la Casa Don Bosco Borriana.
Ajuntament d’Alcoi – Departament Benestar Social. Conveni de col·laboració per a les colònies urbanes del projecte de suport educatiu Don Bosco d’Alcoi.

Ajuntament de Cartagena.

Regidoria de Serveis Socials i Mediació Social finança el Programa “Promoció de l’oci i temps lliure i primer acolliment d’immigrants a Cartagena i Campament Urbà”.

Regidoria de Serveis Socials i Mediació Social en la convocatòria de Necessitats Bàsiques finança l’execució del projecte “Cobertura de necessitats bàsiques en el centre d’atenció integral”.

Regidoria de Joventut subvenciona: “Formació de voluntariat. Alraso”

   

Amb el recolzament de l’Obra Social ”la Caixa” i el seu programa CaixaProinfància, que té com a objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.

A través del programa CaixaProinfancia i amb la col·laboració dels Centres de Dia Entre Amics i Don Bosco, es promou la realització d’una intervenció integral proporcionant als menors i les seues famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure –en centres oberts, campaments o colònies urbanes–, a més d’ajudes per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons.

   

 

La Fundació Educo col·labora amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco a Alcoi i les beques de menjador d’estiu per als campaments urbans de Cartagena i Elx i dels Centres de Dia Don Bosco i Entre Amics a València.

Fundació Pascual Ros. Col·labora amb el pis d’emancipació Casa Mamà Margarita a Elx i amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco a Alcoi.
   
Fundació Equilibri, a través de Wapsi.org, posa a la disposició de la Fundació una eina de captació de fons i de sensibilització gratuïta.
   
La Fundació Gozalbo-Marques col·labora amb els pisos d’emancipació de la Fundació Ángel Tomás. Casa Mamà Margarita a Elx, Pisos Magone a València i Pis Don Bosco a Alacant.
   

Acord de col·laboració amb iDental per la igualtat d’oportunitats. L’acord cerca la integració social de joves i xiquets, inclou assistència dental gratuïta a 20 destinataris de la Fundació i una oferta formativa sobre salut bucodental per a tots els membres de la Fundació.

 

Acord de col·laboració amb Nous Cims per a la millora de la ocupabilitat i la inserció social i laboral dels joves. En l’acord es destina el donatiu a cobrir les despeses associades als estudis de 4 joves de la Fundació sent dues d’ells participants dels projectes de Borriana i altres dos dels projectes de Cartagena.

Acord de col·laboració amb centre de Formació Marian Cabeza en perruqueria i estètica a joves participants del programa Somos Parte a València.