Entitats col·laboradores 2019

La Fundació Ángel Tomás compta amb la col·laboració de diferents entitats privades i públiques per a finançar els seus projectes.

 

 

                                                                                          

 

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través del Fons Asil Migració i Integració per a la Integració. Aprenentatge de la llengua i cultura del país d’acolliment. Projecte AWALÉ a Cartagena (Múrcia). Projecte SHIRIKA: Atenció socioeducativa a immigrants a Cartagena.

Fons Social Europeu.

 • Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a immigrants. Projecte ITINERARIS a Cartagena (Murcia).
 • Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a persones refugiades a Cartagena (Murcia)
   

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat a través de la convocatòria d’IRPF en els següents programes:

 • Promoció de la qualitat de vida infantil a la Comunitat Valenciana.
 • Equipaments residencials per a menors en situació de dificultat i centres d’execució de mesures al mig obert.
 • Accions integrals d’ocupació a favor dels joves en la Comunitat València i la Regió de Múrcia.
 • Atenció socioeducativa per a joves en dificultat d’incorporació social a la Comunitat Valenciana.
 • Prevenció de drogodependències en entorns vulnerables a la Comunitat Valenciana.
 • Pisos assistits i d’emancipació per a joves extutelats.
 • Atenció integral per a persones migrants en situació de vulnerabilitat.
   
Ministeri d‘Educació, Cultura i Esport a través de la convocatòria d’entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2018-2019 en els projectes de Suport Educatiu de la Fundació.

Somos Parte Alacant: Itineraris Individualitzats d’Inserció per a joves a la província d’Alacant. “Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020”.

Actuació: 2019-2020. Import: 53.571,43 €.

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

 • Centres acollida de menors Casa Don Bosco València i Borriana.
 • Centres de Dia de Suport Convivencial i Inserció Laboral Don Bosco i Suport Convivencial Entre Amics a València.
 • Pisos d’emancipació Don Bosco a Alacant, Casa Mamà Margarita a Elx i Magone 1 i 2 a València.
 •  

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Convocatòria de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants en el 2019.

 • Import total: 69.854,47€ per al projecte: Pisos d’emancipació de la Fundació Ángel Tomás

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. En el marc dels acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per a l’any 2019 i 2020. Total del Concert: 3.914.733,12€

Residències i llars concertats:

 • Residència acollida de menors, Casa Don Bosco Borriana
 • Residència acollida de menors, Casa Don Bosco València
 • Llar de projecte migratori, Pis Don Bosco Borriana
 • Llar d’emancipació Pis Magone
 • Llar d’emancipació Casa Mamà Margarita
 • Llar d’emancipació Pis Don Bosco Alacant
 • Llar d’emancipació Pis Buzzetti
 • Llar d’emancipació Pis Maín
   
   

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Convocatòria a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

 • Programa de suport educatiu per a menors en risc d’exclusió social: PAE Don Bosco (Alcoi), PAE Ángel Tomás (Villena) i PAE Porta Oberta (Borriana).
 • Centres de dia per a menors en risc d’exclusió social de la ciutat de València: Centre de dia de menors Don Bosco i Centre de dia de menors Entre Amics.
 • Pisos d’emancipació per a joves extutelats en la Comunitat Valenciana: Pis Don Bosco (Alacant), Casa Mamà Margarita (Elx), Pisos Magone (València), Pisos Maín (València) i Pis Buzzetti (Borriana).
 • Somos Parte: Acompanyament en processos d’inserció sociolaboral a la Comunitat Valenciana.
 • Grupo Martes: Atenció integral a ex-reclusos a la Comunitat Valenciana.
 • Programa “Amb tu Som Més: Sensibilització, promoció i suport al voluntariat”.
   

   

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: Foment del valencià i del multilingüísme en l’àmbit social.

Projecte de foment del Valencià en 2019.

 

Generalitat Valenciana. Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

“Vull ser social (QRSC). II Jornada de Responsabilitat Social Corporativa. València i Alacant.

Import: 4000€

Regió de Múrcia. Conselleria de Dona, Igualtat, *LGTBI, Famílies i Política social de la Direcció General de Serveis Socials i Relacions amb el Tercer Sector de la Regió de Múrcia.

Subvenció concedida als projectes:

 • Aprenentatge de la llengua i la cultura. (Projecte Awalé) Import: 3.750,02€
 • Acompanyament socioeducatiu a joves. (Projecte de Suport Educatiu-PAE Shirika) Import: 1.868,09€

Regió de Murcia. Conselleria de Família i Polítiques Inclusives: Convocatòria destinada a la realització de programes d’interés general dirigides a finalitats d’interés social a desenvolupar per entitats del Tercer Sector amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de persones físiques (IRPF).

Programa Shirika: Atenció socioeducativa a joves.

Diputació de València, a través de la seua convocatòria d’Acció social, col·labora en 2019 amb el projecte Somos Parte València finançant el personal d’aquest projecte.

 • Import: 3.908,65€

 

Diputació d’Alacant. Àrea de Joventut concedeix:

Subvenció per al programa: “Pisos d’emancipació per a joves extutelats de la Fundació Iniciativa Solidària a la província d’Alacant” (Casa Mamá Margarita y Piso Don Bosco Alicante).

 • Import: 6.000€

Subvenció per a la campanya de sensibilització “Més per a qui té menys”.

 • Import: 2.500€

Subvenció per a accions de Voluntariat.

 • Import: 1.890,23€

Àrea de Benestar social sufraga les despeses de desplaçament de les activitats d’oci i temps lliure del projecte “Campament Urbà d’Elx”.

 • Import: 2.926€, per al transport dels destinataris del Campament Urbà d’Elx estiu 2019.

Subvenció a favor de la inclusió social. Projectes de Suport Educatiu de la província d’Alacant.

 • Import: 3.537,00€
 • Àrea de Família i Ciutadania sufraga les despeses del “Projecte Semàfor: Formació per a la prevenció de drogodependències” a través de la seua convocatòria de prevenció de conductes addictives.
 • Import: 1.303,68€, campanya de prevenció per als menos dels PAE i joves dels pisos d’emancipació.

 

Diputació de Castelló a través de la convocatòria per a entitats prestadores de serveis socials, li concedeix:

 • Nominativa per a Pis Buzzetti10.000€
 • PAE PO de Borriana 2.500€.
Ajuntament de Borriana. Conveni de col·laboració per al manteniment de la Casa Don Bosco Borriana i Pis d’emancipació Buzzetti.

Ajuntament de València. Convocatòria de subvencions COL·LABORA de la Regidoria de Serveis Socials finança: “Centre de dia de Menors Entre Amics” i el “Centre de dia de suport convivencial Don Bosco”.

Convocatòria de subvencions per a la intervenció en l’àmbit d’Acció Social finança: projecte “Somos Parte: projecte d’inserció formatiu- laboral per a joves de València”.

Ajuntament d’Alacant, en la Convocatòria 2019 de Subvencions a Associacions per al desenvolupament de projectes d’actuació en l’àmbit del Pla d’Acolliment i Cohesió Social de la Ciutat d’Alacant, concedeix:

Projecte Alraso Alacant.  Acollida integral i inserció sociolaboral a persones immigrants a Alacant. Import: 10.139,70€

Beques Educo 2019. Projectes:

 • Centre de dia Entre Amics per al campament urbà del 25 de juny fins al 26 de juliol. Import 2.160€.
 • Centre de dia Don Bosco per al campament urbà del 25 de juny fins al 26 de juliol. Import 2.400€.
 • Campament Urbà d’Elx. Del 1 al 7 d’agost. Import 6.780€.

Amb el suport de l’Obra Social ”la Caixa” i el seu programa CaixaProinfancia, que té com a objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.

A través del programa CaixaProinfancia i amb la col·laboració dels Centres de Dia Entre Amics i Don Bosco, es promou la realització d’una intervenció integral proporcionant als xiquets i les seues famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure –en centres oberts, campaments o colònies urbanes–, a més d’ajudes per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons.

   
Fundació Pascual Ros. Col·labora amb el pis d’emancipació Casa Mamà Margarita a Elx i amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco a Alcoi.

Ajuntament de Villena concedeix al Projecte de Suport Educatiu Ángel Tomás, dins de les ajudes a associacions sociosanitàries de la ciutat:

PAE Ángel Tomás. Import: 7.190€

Fundació Equilibri, a través de Wapsi.org, posa a la disposició de FISAT una eina de captació de fons i de sensibilització gratuïta.
   
La Fundació Gozalbo-Marques col·labora amb els pisos d’emancipació de la Fundació Ángel Tomás. Casa Mamà Margarita a Elx, Pisos Magone a València i Pis Don Bosco a Alacant.
   
   
Acord de col·laboració amb centre de Formació Marian Cabeza en perruqueria i estètica a joves participants del programa Somos Parte a València.