Entitat col·laboradores 2021

La Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás conta amb la col·laboració de diferents entitats privades i públiques per a finançar els seus projectes.

                                                                                          

 

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través del Fons Asil Migració i Integració per a la Integració. Aprenentatge de la llengua i cultura del país d’acolliment. Projecte AWALÉ a Cartagena (Múrcia). Projecte SHIRIKA: Atenció socioeducativa a immigrants a Cartagena.

Fons Social Europeu.

 • Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a immigrants. Projecte ITINERARIS a Cartagena (Múrcia).
 • Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a persones refugiades a Cartagena (Múrcia)
 • Itinerari d’inserció sociolaboral Somos Parte Alacant.

Direcció General d’Integració i Atenció Humanitària del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social cofinançat per la Unió Europea, Fons d’Asil, Migració i Integració.

 • Pis de Sol·licitud de Protecció Internacional Inma Bernal a Cartagena
 • Projecte de sensibilització en aules: Promoció del discurs d’inclusió, convivència i diàlegs

 

   
   

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport a través de la convocatòria d’entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2020-2021 en els projectes de Suport Educatiu de la Fundació.

Concessió convocatòria 2020-2021 per als Projectes de Suport Educatiu:

 • PAE Porta Oberta Burriana
 • PAE Don Bos Alcoy
 • PAE Ángel Tomás Villena
 • PAE Shirika
   

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

– En el marc dels acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per a l’any 2019 i 2020. Total del Concert: 3.914.733,12€

Residències i llars concertades:

 • Residència acollida de menors, Casa Don Bosco Borriana
 • Residència acollida de menors, Casa Don Bosco València
 • Llar de projecte migratori, Pis Don Bosco Borriana
 • Llar d’emancipació Pis Magone
 • Llar d’emancipació Casa Mamà Margarita Elx
 • Llar d’emancipació Pis Don Bosco Alacant
 • Llar d’emancipació Pis Buzzetti
 • Llar d’emancipació Pis Maín
 • Llar d’emancipació Pis Don Bosco Villena

 

– Des de l’1 d’abril els centres de dia de la Fundació Ángel Tomás- FISAT queden sota el règim de concert de la Generalitat Valenciana a través dels acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per a l’any 2020. Servei de centre de dia per a persones menors d’edat en situacions de risc.

Centre de dia de suport convivencial i educatiu de menors Entre*Amics (24 places). Import: 160.562,60€
Centre de dia de suport convivencial i educatiu i inserció laboral Don Bosco (24 +12 places) Import: 267.939,65€

– Convocatòria: subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants.

 • Pis Magone 3. Import: 24.429,43€

– Convocatòria concessió directa de subvencions a entitats del tercer sector d’acció social en matèria d’inclusió i desenvolupament comunitari per la COVID-19: Grupo Martes Pisos. (Gener-març 2021)

– Convocatòria Voluntariat (Gener-març 2021)

   
   

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Convocatòria a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Ajudes dirigides a la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social:

 • Projecte de Recolzament socioeducatiu: Atenció integral a xiquets, xiquetes, adolescents i famílies: Import: 20.650,73
 • #NOFILTER: programa de prevenció d’addiccions. Import: 6.254,06
 • ARI: Projecte de suport a la residència per a la inclusió. Import: 42.973,61
 • Somos Parte Inclusió: Millora de l’ocupabilitat en persones en situació de vulnerabilitat social. Import: 69.445,79
 • Somos Parte Explorats: Millora de l’ocupabilitat en persona que han estat privades de llibertat. Import: 36.318,72
 • Somos Parte Despega: Projecte d’intervenció específica davant la crisi social i econòmica Covid-19 Import: 39.461,44
 • Programa de sensibilització “Més per a qui té menys”. Import: 20.828,12
 • Grupo Martes Explorats: habitatge de suport a la reinserció post-penitenciària. Import: 21.400,38
 • Somos Parte Migrants: Millora de l’ocupabilitat en persones migrants. Import: 71.819,58
 • Alraso: programa per a l’acolliment, la convivència i la interculturalitat. Import: 29.526,46
 • Alraso Despega: Projecte d’intervenció específica amb migrants davant la crisi social i econòmica Covid-19 . Import: 26.978,47
 • “Amb tu som més”: Sensibilització, Promoció i Suport al voluntariat en programes socioeducatius. Import: 23.165,53
 • Ángel Tomás Espai Social (ATÈS) Equipament per a la millora de Centre Social en els Barris Rascanya i Zaidía. Import e: 6.509,35
 • FISAT Alacant: Obres per a l’adaptació de l’espai físic de projectes socials. Import: 75.001,19
   

Regió de Múrcia.

– Convocatòria destinada a la realització de programes d’interés general dirigides a fins d’interés social a desenvolupar per entitats del Tercer Sector amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de persones físiques (IRPF).

 • Projecte ITINERARIS. Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social
 • Projecte de Suport Educatiu (PAE) Shirika. Atenció socioeducativa a menors.

– Concessió directa de la Dona a Awalé (Gener- juny del 2021)
– Concessió de Pobresa i Exclusió: PAE Shirika i programa Alraso Cartagena.

   
   

Ajuntament de Cartagena. Àrea de Govern de Vicealcaldía, Benestar social i esports, Serveis Socials

– Convocatòria d’institucions d’Acció Social

 • Alraso Cartagena
 • PAE Shirika
 • Plataforma Educativa Social Cartagena
   

Diputació d’Alacant.

Àrea de joventut:
-Subvenció per al programa: “Somos Parte”: Inserció sociolaboral per a la inclusió i l’ocupació digna de joves en risc d’exclusió social a la província d’Alacant.

-Subvenció per al programa de sensibilització “Més per a qui té menys”.

Àrea de Benestar social sufraga les despeses de desplaçament de les activitats d’oci i temps lliure del projecte “Campament Urbà d’Elx”.

Àrea de Família i Ciutadania.

Subvenció per a activitats en matèria de conductes addictives per a entitats sense fi de lucre. Projecte Grupo Martes Alacant. 

Campanya de prevenció dirigida als destinataris  dels pisos i PAE’s de la província d’Alacant

Convocatòria de subvencions destinades a associacions i altres entitats privades sense fi de lucre, que desenvolupen actuacions en l’àmbit del benestar social a la província d’Alacant, a favor de la inclusió social, per al sosteniment de serveis estables d’informació, orientació i assessorament,intervenció psicosocial i integració laboral. Anualitat 2020. PAE Don Bosco Alcoi i PAE Ángel Tomás.

Accions de Voluntariat a la província d’Alacant.

 

Somos Parte Borriana. Activitats dirigides a l’augment de l’ocupabilitat, emprenedoria i l’autoocupació.
Projecte de suport educatiu (PAE) Porta Oberta
Grupo Martes Borriana

Ajuntament de Borriana

Cessió d’instal·lacions per al projecte d’inserció sociolaboral. Somos Parte Burriana

Ajuntament d’Alacant

– Subvencions per al desenvolupament de projectes d’actuació en l’àmbit del pla d’acolliment i cohesió social de la ciutat d’Alacant: Alraso Alacant: Import: 14.692,14 (gener-març 2021)

   
   
Amb el suport de la Obra Social ”la Caixa” i el seu programa *CaixaProinfancia, que té com a objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.
A través del programa CaixaProinfancia i amb la col·laboració dels Projectes de Suport Educatiu PAE Entre Amics i PAE Don Bosco, es promou la realització d’una intervenció integral proporcionant als xiquets i les seues famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure –en centres oberts, campaments o colònies urbanes–, a més d’ajudes per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons.
   
Convocatòria Ajudes Santander Social Tech. Import: 3.900€

Fundació “la Caixa”

 • Projecte: “Somos Parte: Inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social”. Octubre 2020-octubre 2021 Import: 24.000 €

CaixaBank, a través del pressupost descentralitzat de la Fundació la Caixa, des de la seua oficina CaixaBank_All in One València.
Projecte: Grupo Martes. Import: 10.000€

   
Fundació Equilibri, a través de Wapsi.org, posa a la disposició de FISAT una eina de captació de fons i de sensibilització gratuïta.
   
   
DWTEX SOHO SPAIN, S.L Finançador regalos solidarios. 

 

 

 

 

 

ACEPTAR
Aviso de cookies