Entitat col·laboradores 2021

La Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás conta amb la col·laboració de diferents entitats privades i públiques per a finançar els seus projectes.

                                                                                          

 

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través del Fons Asil Migració i Integració per a la Integració. Aprenentatge de la llengua i cultura del país d’acolliment. Projecte AWALÉ a Cartagena (Múrcia). Projecte SHIRIKA: Atenció socioeducativa a immigrants a Cartagena.

Fons Social Europeu.

 • Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a immigrants. Projecte ITINERARIS a Cartagena (Múrcia).
 • Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a persones refugiades a Cartagena (Múrcia)
 • Itinerari d’inserció sociolaboral Somos Parte Alacant.

Direcció General d’Integració i Atenció Humanitària del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social cofinançat per la Unió Europea, Fons d’Asil, Migració i Integració.

 • Pis de Sol·licitud de Protecció Internacional Inma Bernal a Cartagena
 • Projecte de sensibilització en aules: Promoció del discurs d’inclusió, convivència i diàlegs

 

   
   

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport a través de la convocatòria d’entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2020-2021 en els projectes de Suport Educatiu de la Fundació.

Concessió convocatòria 2020-2021 per als Projectes de Suport Educatiu:

 • PAE Porta Oberta Burriana
 • PAE Don Bos Alcoy
 • PAE Ángel Tomás Villena
 • PAE Shirika
   

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

– En el marc dels acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per a l’any 2019 i 2020. Total del Concert: 3.914.733,12€

Residències i llars concertades:

 • Residència acollida de menors, Casa Don Bosco Borriana
 • Residència acollida de menors, Casa Don Bosco València
 • Llar de projecte migratori, Pis Don Bosco Borriana
 • Llar d’emancipació Pis Magone
 • Llar d’emancipació Casa Mamà Margarita Elx
 • Llar d’emancipació Pis Don Bosco Alacant
 • Llar d’emancipació Pis Buzzetti
 • Llar d’emancipació Pis Maín
 • Llar d’emancipació Pis Don Bosco Villena

 

– Des de l’1 d’abril els centres de dia de la Fundació Ángel Tomás- FISAT queden sota el règim de concert de la Generalitat Valenciana a través dels acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per a l’any 2020. Servei de centre de dia per a persones menors d’edat en situacions de risc.

Centre de dia de suport convivencial i educatiu de menors Entre*Amics (24 places). Import: 160.562,60€
Centre de dia de suport convivencial i educatiu i inserció laboral Don Bosco (24 +12 places) Import: 267.939,65€

– Convocatòria: subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants.

 • Pis Magone 3. Import: 24.429,43€

– Convocatòria concessió directa de subvencions a entitats del tercer sector d’acció social en matèria d’inclusió i desenvolupament comunitari per la COVID-19: Grupo Martes Pisos. (Gener-març 2021)

– Convocatòria Voluntariat (Gener-març 2021)

   
   

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Convocatòria a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Ajudes dirigides a la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social:

 • Projecte de Recolzament socioeducatiu: Atenció integral a xiquets, xiquetes, adolescents i famílies: Import: 20.650,73
 • #NOFILTER: programa de prevenció d’addiccions. Import: 6.254,06
 • ARI: Projecte de suport a la residència per a la inclusió. Import: 42.973,61
 • Somos Parte Inclusió: Millora de l’ocupabilitat en persones en situació de vulnerabilitat social. Import: 69.445,79
 • Somos Parte Explorats: Millora de l’ocupabilitat en persona que han estat privades de llibertat. Import: 36.318,72
 • Somos Parte Despega: Projecte d’intervenció específica davant la crisi social i econòmica Covid-19 Import: 39.461,44
 • Programa de sensibilització “Més per a qui té menys”. Import: 20.828,12
 • Grupo Martes Explorats: habitatge de suport a la reinserció post-penitenciària. Import: 21.400,38
 • Somos Parte Migrants: Millora de l’ocupabilitat en persones migrants. Import: 71.819,58
 • Alraso: programa per a l’acolliment, la convivència i la interculturalitat. Import: 29.526,46
 • Alraso Despega: Projecte d’intervenció específica amb migrants davant la crisi social i econòmica Covid-19 . Import: 26.978,47
 • “Amb tu som més”: Sensibilització, Promoció i Suport al voluntariat en programes socioeducatius. Import: 23.165,53
 • Ángel Tomás Espai Social (ATÈS) Equipament per a la millora de Centre Social en els Barris Rascanya i Zaidía. Import e: 6.509,35
 • FISAT Alacant: Obres per a l’adaptació de l’espai físic de projectes socials. Import: 75.001,19
   

Regió de Múrcia.

– Convocatòria destinada a la realització de programes d’interés general dirigides a fins d’interés social a desenvolupar per entitats del Tercer Sector amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de persones físiques (IRPF).

 • Projecte ITINERARIS. Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social
 • Projecte de Suport Educatiu (PAE) Shirika. Atenció socioeducativa a menors.

– Concessió directa de la Dona a Awalé (Gener- juny del 2021)
– Concessió de Pobresa i Exclusió: PAE Shirika i programa Alraso Cartagena.

   
   

Ajuntament de Cartagena. Àrea de Govern de Vicealcaldía, Benestar social i esports, Serveis Socials

– Convocatòria d’institucions d’Acció Social

 • Alraso Cartagena
 • PAE Shirika
 • Plataforma Educativa Social Cartagena
   

Diputació d’Alacant.

Àrea de joventut:
-Subvenció per al programa: “Somos Parte”: Inserció sociolaboral per a la inclusió i l’ocupació digna de joves en risc d’exclusió social a la província d’Alacant.

-Subvenció per al programa de sensibilització “Més per a qui té menys”.

Àrea de Benestar social sufraga les despeses de desplaçament de les activitats d’oci i temps lliure del projecte “Campament Urbà d’Elx”.

Àrea de Família i Ciutadania.

Subvenció per a activitats en matèria de conductes addictives per a entitats sense fi de lucre. Projecte Grupo Martes Alacant.

Campanya de prevenció dirigida als destinataris  dels pisos i PAE’s de la província d’Alacant

Convocatòria de subvencions destinades a associacions i altres entitats privades sense fi de lucre, que desenvolupen actuacions en l’àmbit del benestar social a la província d’Alacant, a favor de la inclusió social, per al sosteniment de serveis estables d’informació, orientació i assessorament,intervenció psicosocial i integració laboral. Anualitat 2020. PAE Don Bosco Alcoi i PAE Ángel Tomás.

Accions de Voluntariat a la província d’Alacant.

 

Somos Parte Borriana. Activitats dirigides a l’augment de l’ocupabilitat, emprenedoria i l’autoocupació.
Projecte de suport educatiu (PAE) Porta Oberta
Grupo Martes Borriana

Ajuntament de Borriana

Cessió d’instal·lacions per al projecte d’inserció sociolaboral. Somos Parte Burriana

Ajuntament d’Alacant

– Subvencions per al desenvolupament de projectes d’actuació en l’àmbit del pla d’acolliment i cohesió social de la ciutat d’Alacant: Alraso Alacant: Import: 14.692,14 (gener-març 2021)

   
   
Amb el suport de la Obra Social ”la Caixa” i el seu programa *CaixaProinfancia, que té com a objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.
A través del programa CaixaProinfancia i amb la col·laboració dels Projectes de Suport Educatiu PAE Entre Amics i PAE Don Bosco, es promou la realització d’una intervenció integral proporcionant als xiquets i les seues famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure –en centres oberts, campaments o colònies urbanes–, a més d’ajudes per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons.
   
Convocatòria Ajudes Santander Social Tech. Import: 3.900€

Fundació “la Caixa”

 • Projecte: “Somos Parte: Inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social”. Octubre 2020-octubre 2021 Import: 24.000 €

 

CaixaBank, a través del pressupost descentralitzat de la Fundació la Caixa, des de la seua oficina CaixaBank_All in One València.

 • Projecte: Grupo Martes. Import: 10.000€

Convocatòria d’Acció Social de Fundació Caixa Castelló i CaixaBank Edició 2021. “Somos Parte Borriana: Projecte per a la inclusió social i l’ocupació digna”. Import: 3000€

Convocatòria d’Ajudes Fundació Cajamurcia i CaixaBank per a la realització de Projectes d’Acció Social 2021. “Somos Parte Cartagena: Projecte per a la inclusió social i l’ocupació digna”. Import: 3000€

Fundació Equilibri, a través de Wapsi.org, posa a la disposició de FISAT una eina de captació de fons i de sensibilització gratuïta.

Fundación Juan Bosco siglo XXICol·labora amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco Joan XXIII AlcoiFinançament: 1.200€

Fundación Juan Bosco siglo XXI neix de la iniciativa de la Confederació Nacional d’Antics Alumnes Salesians. La seva finalitat és la de fomentar el coneixement de la situació del mercat laboral i la seva evolució, facilitant l’accés al món del treball. Així mateix, afavorir la promoció integral de la joventut a través de la seva formació ètica i religiosa. També promoure la recerca i el desenvolupament de l’educació, la cultura juvenil i la formació professional.  Més informació: http://fundacionjuanbosco.es/

L’Associació d’investigació de la Indústria Tèxtil – AITEX col·labora amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco Joan XXIII Alcoi. Finançament: 5.000€
DWTEX SOHO SPAIN, S.L Finançador regalos solidarios.