Entitats col·laboradores 2022

La Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás conta amb la col·laboració de diferents entitats privades i públiques per a finançar els seus projectes.

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a través del Fons Asil Migració i Integració.

 • Pis per a joves sol·licitants de Protecció Internacional Inma Bernal a Cartagena
 • “Sensibilització en aules”: Promoció del discurs d’inclusió, convivència i diàlegs. Cartagena

Fons Social Europeu.

 • Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a persones migrants a Cartagena (Múrcia).
 • Itineraris d’inserció laboral individualitzats per a persones refugiades a Cartagena (Múrcia)
 • Itinerari d’inserció sociolaboral Somos Parte Alacant.
   
   
   

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport a través de la convocatòria d’entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2020-2021 en els projectes de Suport Educatiu de la Fundació.

Concessió convocatòria 2020-2021 per als Projectes de Suport Educatiu:

 • PAE Porta Oberta Burriana
 • PAE Don Bos Alcoy
 • PAE Ángel Tomás Villena
 • PAE Shirika

Itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social. Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) 2021 de la Comunitat Valenciana.

 • Somos Parte Alacant: Projecte per a la inserció laboral i l’ocupació digna. Import:53.571,43€

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

– En el marc dels acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per a l’any 2019 i 2020. Total del Concert: 3.914.733,12€

Residències i llars concertades:

 • Residència acollida de menors, Casa Don Bosco Borriana
 • Residència acollida de menors, Casa Don Bosco València
 • Llar de projecte migratori, Pis Don Bosco Borriana
 • Llar d’emancipació Pis Magone
 • Llar d’emancipació Casa Mamà Margarita Elx
 • Llar d’emancipació Pis Don Bosco Alacant
 • Llar d’emancipació Pis Buzzetti
 • Llar d’emancipació Pis Maín
 • Llar d’emancipació Pis Don Bosco Villena

 

– Des de l’1 d’abril els centres de dia de la Fundació Ángel Tomás- FISAT queden sota el règim de concert de la Generalitat Valenciana a través dels acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per a l’any 2020. Servei de centre de dia per a persones menors d’edat en situacions de risc.

Centre de dia de suport convivencial i educatiu de menors Entre Amics (24 places). Import: 160.562,60€
Centre de dia de suport convivencial i educatiu i inserció laboral Don Bosco (24 +12 places) Import: 267.939,65€

– Convocatòria: subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants.

 • Pis Magone 3. Import: 24.429,43€

– Convocatòria concessió directa de subvencions a entitats del tercer sector d’acció social en matèria d’inclusió i desenvolupament comunitari per la COVID-19: Grupo Martes Pisos. (Gener-març 2021)

– Convocatòria Voluntariat (Gener-març 2021)

– Desenvolupament Comunitari. Grupo Martes. Import: 15.000€

– Igualtat en la diversitat.

 • Alraso Alacant. Import: 15184,21€
 • Alraso Borriana. Import: 7.695,17€
 • Alraso València. Import: 14.739,11€
   

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Convocatòria a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Ajudes dirigides a la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social:

 • Projecte de Recolzament socioeducatiu: Atenció integral a xiquets, xiquetes, adolescents i famílies: Import: 20.650,73
 • #NOFILTER: programa de prevenció d’addiccions. Import: 6.254,06
 • ARI: Projecte de suport a la residència per a la inclusió. Import: 42.973,61
 • Somos Parte Inclusió: Millora de l’ocupabilitat en persones en situació de vulnerabilitat social. Import: 69.445,79
 • Somos Parte Explorats: Millora de l’ocupabilitat en persona que han estat privades de llibertat. Import: 36.318,72
 • Somos Parte Despega: Projecte d’intervenció específica davant la crisi social i econòmica Covid-19 Import: 39.461,44
 • Programa de sensibilització “Més per a qui té menys”. Import: 20.828,12
 • Grupo Martes Explorats: habitatge de suport a la reinserció post-penitenciària. Import: 21.400,38
 • Somos Parte Migrants: Millora de l’ocupabilitat en persones migrants. Import: 71.819,58
 • Alraso: programa per a l’acolliment, la convivència i la interculturalitat. Import: 29.526,46
 • Alraso Despega: Projecte d’intervenció específica amb migrants davant la crisi social i econòmica Covid-19 . Import: 26.978,47
 • “Amb tu som més”: Sensibilització, Promoció i Suport al voluntariat en programes socioeducatius. Import: 23.165,53
 • Ángel Tomás Espai Social (ATÈS) Equipament per a la millora de Centre Social en els Barris Rascanya i Zaidía. Import e: 6.509,35
 • FISAT Alacant: Obres per a l’adaptació de l’espai físic de projectes socials. Import: 75.001,19

Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: Foment del valencià i del multilingüísme en l’àmbit social.

Import: 2.782,17€

Subvencions destinades a associacions i organitzacions sense ànim de lucre, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social durant l’exercici 2021.

Quarta jornada “Vull Ser Social” QRSC, organitzada per la Fundació Ángel Tomás- FISAT. Import: 1.907,23 €

Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia (CARM).

– IRPF. Convocatòria destinada a la realització de programes d’interés general dirigides a fins d’interés social a desenvolupar per entitats del Tercer Sector amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de persones físiques.

 • Somos Parte: Itineraris d’inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social
 • Projecte de Suport Educatiu (PAE) Shirika. Atenció socioeducativa a menors.

– Direcció General de la Dona. Concessió directa de subvencions destinades a entitats del sector social per a l’execució de projectes en matèria d’atenció integral a dones víctimes de violència de gènere sobre la base del Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del pacte d’estat contra la violència de gènere.

 • Programa Awalé (Gener- juny del 2021)

– Direcció General de Serveis Socials i Relacions amb el Tercer Sector. Subvencions per a la realització de programes d’interés general dirigides a fins d’interés social a desenvolupar per entitats del tercer sector d’acció social, per al desenvolupament d’actuacions en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social a la Regió de Múrcia.

 • PAE Shirika
 • Alraso Cartagena (Gener-Juny 2021)

– Conselleria de Dona, Igualtat, LGTBI, Famílies i Política Social. Subvencions a entitats del Tercer Sector d’Acció Social, per al desenvolupament d’actuacions de sensibilització, captació i formació del voluntariat social a la Regió de Múrcia.

 • “Amb tu Som Més”. Sensibilització, Promoció i suport al voluntariat.
   
   

Ajuntament de Cartagena. Àrea de Govern de Vicealcaldía, Benestar social i esports, Serveis Socials

– Convocatòria d’institucions d’Acció Social

 • Alraso Cartagena
 • PAE Shirika
 • Plataforma Educativa Social Cartagena

Diputació de València.

Subvencions destinades al manteniment i desenvolupament de projectes específics de mancomunitats i entitats privades d’acció social de la província de València en l’exercici 2021.

Somos Parte Valencia. Import:  3.021,46€

Diputació d’Alacant.

Àrea de joventut:
-Subvenció per al programa: “Somos Parte”: Inserció sociolaboral per a la inclusió i l’ocupació digna de joves en risc d’exclusió social a la província d’Alacant.

-Subvenció per al programa de sensibilització “Més per a qui té menys”.

Àrea de Benestar social sufraga les despeses de desplaçament de les activitats d’oci i temps lliure del projecte “Campament Urbà d’Elx”.

Àrea de Família i Ciutadania.

Subvenció per a activitats en matèria de conductes addictives per a entitats sense fi de lucre. Projecte Grupo Martes Alacant.

Campanya de prevenció dirigida als destinataris  dels pisos i PAE’s de la província d’Alacant

Convocatòria de subvencions destinades a associacions i altres entitats privades sense fi de lucre, que desenvolupen actuacions en l’àmbit del benestar social a la província d’Alacant, a favor de la inclusió social, per al sosteniment de serveis estables d’informació, orientació i assessorament,intervenció psicosocial i integració laboral. Anualitat 2020. PAE Don Bosco Alcoi i PAE Ángel Tomás.

Accions de Voluntariat a la província d’Alacant.

Convocatòria de subvencions a entitats sense fi de lucre de la província d’Alacant per a activitats en matèria de prevenció de conductes addictives. #NOFILTER. Programa de prevenció d’addiccions. Import: 1.474,87€

 

Somos Parte Borriana. Activitats dirigides a l’augment de l’ocupabilitat, emprenedoria i l’autoocupació.
Projecte de suport educatiu (PAE) Porta Oberta
Grupo Martes Borriana

Ajuntament de Borriana

Cessió d’instal·lacions per al projecte d’inserció sociolaboral. Somos Parte Burriana.

Projecte de suport educatiu  Porta Oberta: 10.000€

Ajuntament d’Alacant

– Subvencions per al desenvolupament de projectes d’actuació en l’àmbit del pla d’acolliment i cohesió social de la ciutat d’Alacant: Alraso Alacant: Import: 14.692,14 (gener-març 2021).

Impulsa Alacant.

Convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per al foment de la inserció laboral, innovació social i emprenedoria a la ciutat d’Alacant per a l’any 2021.  Somos Parte Alacant: Import total 9.536,46 €

Ajuntament d’Elx

Convocatòria de Subvencions de l’Àrea de Drets Socials per a la realització de programes, projectes o activitats d’interés social 2021. Destí al cofinançament de les despeses de materials, material sanitari, activitats i alimentació per al desenvolupament del programa “Campament Urbà Elx 2021: Tallers educatius i activitats d’oci per a xiquets i preadolescents en risc d’exclusió social d’Elx”.

Import: 2.967,00€

Ajuntament de Villena. Subvencions a associacions soci-sanitàries del municipal de Villena, anualitat 2021. PAE Ángel Tomás. Import: 8.431,50€.
   
Amb el suport de la Fundació ”la Caixa” i el seu programa *CaixaProinfancia, que té com a objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.
A través del programa CaixaProinfancia i amb la col·laboració dels Projectes de Suport Educatiu PAE Entre Amics i PAE Don Bosco, es promou la realització d’una intervenció integral proporcionant als xiquets i les seues famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure –en centres oberts, campaments o colònies urbanes–, a més d’ajudes per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons.
   
Convocatòria Ajudes Santander Social Tech. Import: 3.900€

Fundació “la Caixa”

 • Projecte: “Somos Parte: Inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social”. Octubre 2020-octubre 2021 Import: 24.000 €

 

CaixaBank, a través del pressupost descentralitzat de la Fundació la Caixa, des de la seua oficina CaixaBank_All in One València.

 • Projecte: Grupo Martes. Import: 10.000€

Convocatòria d’Acció Social de Fundació Caixa Castelló i CaixaBank Edició 2021. “Somos Parte Borriana: Projecte per a la inclusió social i l’ocupació digna”. Import: 3000€

Convocatòria d’Ajudes Fundació Cajamurcia i CaixaBank per a la realització de Projectes d’Acció Social 2021. “Somos Parte Cartagena: Projecte per a la inclusió social i l’ocupació digna”. Import: 3000€

Fundació Equilibri, a través de Wapsi.org, posa a la disposició de FISAT una eina de captació de fons i de sensibilització gratuïta.

Fundación Juan Bosco siglo XXICol·labora amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco Joan XXIII AlcoiFinançament: 1.200€

Fundación Juan Bosco siglo XXI neix de la iniciativa de la Confederació Nacional d’Antics Alumnes Salesians. La seva finalitat és la de fomentar el coneixement de la situació del mercat laboral i la seva evolució, facilitant l’accés al món del treball. Així mateix, afavorir la promoció integral de la joventut a través de la seva formació ètica i religiosa. També promoure la recerca i el desenvolupament de l’educació, la cultura juvenil i la formació professional.  Més informació: http://fundacionjuanbosco.es/

L’Associació d’investigació de la Indústria Tèxtil – AITEX col·labora amb el Projecte de Suport Educatiu Don Bosco Joan XXIII Alcoi. Finançament: 5.000€
DWTEX SOHO SPAIN, S.L Finançador regalos solidarios. 
Educo. Becas comedor. Campamento urbano Elche. Importe: 4.007€
Imprenta Llorens. Finançador de la lotería de Nadal 2021.