L’Ajuntament de València i la Fundació Ángel Tomás (FISAT) han signat el conveni de col·laboració per a desenvolupar el Programa Integral d’Atenció a la Infància de Orriols – Infància Orriols-.

Per: FISAT

Isabel Lozano, regidora Delegada de Serveis Socials, i Monti Garrido, directora de la Plataforma Social de València sant Antoni Abat de FISAT, àrea en la qual s’integrarà l’Infància Orriols, han subscrit l’acord de col·laboració.

Des de la fundació FISAT s’assumeix aquest nou projecte amb el compromís d’atendre més de 150 xiquets, xiquetes i adolescents del barri de Orriols amb accions d’intervenció directa i acompanyament.

La tasca del projecte Infància Orriols

A semblança dels Centres d’Atenció Diürna que gestiona FISAT, el projecte Infància Orriols realitza una tasca preventiva dirigida a xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc, que facilite processos orientadors, la plena inserció social mitjançant serveis de suport socioeducatiu i familiar, d’oci i temps lliure.

És un recurs obert d’atenció diürna inserit de manera activa i participativa en la zona. Es realitza una intervenció integral especialitzada amb menors entre 6 i 17 anys que necessiten d’atenció específica i per criteris de protecció, territorialitat i idoneïtat són inscrits en el projecte. També ofereix accions d’intervenció amb alumnat de secundària amb problemes d’adaptació i risc d’abandó escolar primerenc, intervenció específica amb famílies i prevenció de la desprotecció.

Un factor a destacar és que l’Infància Orriols treballa en xarxa per a unir sinergies a través de la coordinació amb entitats dins de la zona així com amb els propis recursos de la fundació, i afavoreix iniciatives específiques de les entitats del territori per a enfortir xarxes de suport a la infància.

El projecte està en fase de derivacions per part de Serveis Socials i en breu començarà a funcionar l’atenció directa. Mayte Díaz de Cerio serà la coordinadora d’aquest projecte. Mayte té una àmplia experiència amb xiquets, xiquetes i adolescents i fins hui ha sigut educadora social en la residència d’acollida Casa Don Bosco València.

El projecte té un pressupost de 845.000 euros (395.000 € corresponents a l’any 2022; i 450.000 € a l’any 2023), i l’Ajuntament subvenciona amb 300.000 € cada anualitat. El conveni tindrà una vigència de dos anys amb efectes retroactius des del 2 de maig de 2022. Les derivacions dels destinataris i destinatàries del recurs les realitzen els Serveis Socials municipals que valoren les situacions de necessitat de les famílies incloses en els programes i planifiquen les actuacions per a minorar les condicions de vulnerabilitat o exclusió que els afecten.

Experiència FISAT amb la infància
La Fundació Ángel Tomás- FISAT és una entitat sense ànim de lucre que aglutina els projectes socials salesians de la Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Aragó. FISAT compta amb una àmplia experiència en l’atenció a la infància i a la joventut més vulnerable amb la gestió de centres de dia i projectes de suport educatiu, a més d’altres recursos com a residències d’acolliment de menors. A la ciutat de València atén 150 xiquets, xiquetes i adolescents en els districtes de La Saïdia i Quatre Carreres.