“Si un ocell no mou les seues ales, morirà en el niu”. Amb aquesta frase Mohamed Traoré (Din) interpel·la a la seua jove audiència quan els conta la seua experiència migratòria. El seu testimoniatge forma part del projecte “Shirika: Sensibilització comunitària i intercultural amb joves” que està desenvolupant FISAT Cartagena.

Per: FISAT

El projecte “Shirika: Sensibilització comunitària i intercultural amb joves” ha représ les seues activitats gràcies al finançament del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a través del Fons Asil Migració i Integració.

És un projecte de sensibilització comunitària i intercultural amb joves, que promou la no discriminació i la igualtat de tracte entre la població jove. Aquesta iniciativa sorgeix com una eina de cohesió social per a la millora de la convivència a nivell local dirigida a joves de diferents orígens entre els 14 i 20 anys, a través d’accions de formació i de trobada intercultural, així com d’apoderament de les persones participants com a agents de canvi.

En 2022 es beneficiaran d’aquesta iniciativa prop de 614 joves de centres educatius o entitats socials de la ciutat de Cartagena, participant en tallers i sessions formatives, així com en accions comunitàries.

Activitats desenvolupades
El projecte “Sensibilització comunitària i intercultural amb joves” ofereix tallers de sensibilització en centres educatius, centres cívics i socials sobre la no discriminació i la igualtat de tracte.

Amb aquests tallers es vol fomentar models de convivència entre la joventut basats en la promoció d’una ciutadania activa, crítica, responsable cap a la diversitat, la igualtat i la cohesió social per a la construcció d’una societat més plural, respectuosa i diversa.

D’altra banda, s’ha constituït un grup de 15 joves interessats en el canvi social i en la cerca de la igualtat i la no discriminació, amb la finalitat de formar agents transformadors, crítics i participatius, perquè siguen capaços de generar un canvi en els seus entorns i siguen protagonistes en la promoció de la convivència intercultural i de la cohesió social. Amb periodicitat setmanal s’estan duent a terme sessions formatives orientades a l’apoderament personal i social i a l’adquisició d’eines com a agents de sensibilització.

Conforme el grup vaja avançant en la formació, es promourà la seua implicació en accions de sensibilització en les quals es realitzen intervencions de participació social, sent conscients de la importància que siguen activitats que els permeta traslladar el que estan aprenent a les seues pròpies comunitats.

Finalment, també s’estan desenvolupant amb aquest grup de joves activitats per a promoure espais de desenvolupament comunitari, de convivència i d’educació en el temps lliure entre joves i les comunitats de les quals formen part, enfocades cap al valor d’una societat diversa.

Què faries per un somni?

A través del projecte es realitzaran 22 sessions de sensibilització en aules d’instituts de Cartagena. Fins hui s’han visitat els centres d’IES Isaac Peral, IES Mediterrani i col·legi Salesians – Sant Joan Bosco, dirigides a estudiants d’ESO i Formació Professional.

Una xarrada basada en el testimoniatge de vida, d’experiència migratòria i de superació personal de Mohamed Traoré (Din). A través d’aquest relat en primera persona, es convida els joves a reflexionar sobre dos aspectes. D’una banda se’ls convida a posar-se en la pell d’una persona que ha d’emigrar, conéixer causes migratòries, comprendre decisions i empatitzar. A partir d’ací s’aborda el tema dels prejudicis, faules, criminalització, etc… en contra de les persones migrants.

Però d’altra banda, es reflexiona sobre la capacitat dels somnis i les metes com a motor d’acció, així com els obstacles i allò que facilita poder complir-los. D’aquesta manera, des de l’experiència de Din, es motiva a la joventut al fet que lluiten per la seua vida, s’esforcen, es plantegen objectius.

Les accions de sensibilització, junt al voluntariat són línies estratègiques del model preventiu que està en l’essència del treball salesià amb els joves. És per això que des de la Fundació Ángel Tomás- FISAT s’impulsen diferents programes i projectes amb l’objectiu de transformar a través d’espais d’educació formal i no formal.