Les entitats que formen part de la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes, en la jornada internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, han elaborat un manifest per a reclamar que se situe a les persones en el centre de les agendes polítiques.

Per: FISAT

A Espanya, el nombre de persones en exclusió social és de 8,5 milions, el 18,4% de la població. La taxa de risc de pobresa i exclusió afecta a un 28,3% dels xiquets i xiquetes a Espanya, és a dir, a 2,2 milions. L’exclusió social a Espanya és un fenomen de caràcter estructural en el qual incideixen factors com la precarietat laboral, que ha portat a un augment del percentatge de treballadors pobres i exclosos actius: el 12% de la població que està treballant es troba en situació d’exclusió social; o la dificultat de l’accés a l’habitatge: en els últims dos anys el lloguer ha pujat un 30%. Dos milions de persones viuen amb la incertesa de quedar-se sense habitatge.

La pobresa i l’exclusió social afecten especialment les persones joves, a les llars amb menors i els monoparentals, produint-se una “juvenilització” de la pobresa i l’exclusió, amb un clar empitjorament de les persones joves emancipades. El 21% de totes les llars amb menors es troben en exclusió social. Tot això amb l’agreujant de la cronificació de la pobresa: els joves en llars excloses tenen major probabilitat de crear llars excloses.

Les entitats que formen part de la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes: Associació Valponasca, Federació Pinardi, Fundació Ángel Tomás-FISAT, Fundació Boscos, Fundació Don Bosco, Fundació JuanSoñador, Fundació Maria Auxiliadora, Fundació Mornese, Fundació Valsé i Salesians Sant Jordi, treballen diàriament per a fer front a aquestes desigualtats, acompanyant a col·lectius en situació o risc d’exclusió social, sempre des d’una mirada positiva cap a les persones amb les quals es treballa, creient en les seues possibilitats de canvi i de millora, considerant-los subjectes actius del seu propi procés.

En la jornada internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, les entitats socials salesianes han elaborat un manifest per a reclamar que se situe a les persones en el centre de les agendes polítiques, fomentant el compliment del primer Objectiu de Desenvolupament Sostenible: posar fi a la pobresa en totes les seues formes a tot el món i a les desigualtats que imperen en la nostra societat.

Les Plataformes Socials Salesianes proposen instar al Govern i a les Administracions públiques a adoptar una sèrie de mesures orientades a afavorir polítiques actives d’ocupació, d’habitatge, polítiques socials i d’inclusió que donen accés als recursos i necessitats bàsiques de tots els ciutadans i ciutadanes i reduïsquen la pobresa infantil; aconseguir un acord d’estat en matèria d’educació que dote de recursos i materials necessaris per a donar resposta a les necessitats educatives especials; garantir la cobertura sanitària universal i gratuïta per a tots i totes; la igualtat d’oportunitats entre homes i dones; i els drets de les persones estrangeres.

Actualment, les plataformes socials salesianes a Espanya tenen en marxa 371 projectes socials; atenen a més de 50.000 persones i compten amb 1.284 educadors i educadores i amb 1.421 persones voluntàries.

Responent a la situació de pobresa que viuen tantes persones, les Plataformes Socials Salesianes han desenvolupat serveis específics per a joves, menors, dones i persones migrants en risc d’exclusió social. A través de diferents programes i recursos d’intervenció es pretén igualar en oportunitats als col·lectius més desfavorits, mitjançant un procés educatiu integral, la capacitació, formació, la inserció sociolaboral i la sensibilització de la societat.

Entre aquestos recursos calen destacar els socioeducatius com els centres de dia, en els quals es realitza una tasca preventiva fonamental amb menors i les seues famílies, que necessiten suport en el seu propi mitjà per a reduir les seues manques, impulsar les seues potencialitats, reforçar la seua autonomia i facilitar la seua inserció social.

També destaquen les Escoles de Segona Oportunitat per a combatre el fracàs escolar i la desocupació juvenil; una opció d’inserció sociolaboral i d’inserció integral en la nostra societat, a través d’un model innovador i legitimat; vinculades estretament amb el sector empresarial i amb el suport de les institucions públiques.

Un altre dels projectes són els itineraris d’inserció sociolaboral per a millorar l’ocupabilitat, a través de l’orientació, l’acompanyament individualitzat, propostes formatives, d’habilitats socials orientades a l’ocupació, i l’adquisició de capacitats laborals a través de pràctiques en empreses.

En el manifest les plataformes socials salesianes insten a la ciutadania “que s’implique activament a denunciar les injustícies socials i a exigir als nostres representants polítics el compromís per abordar, amb coherència i responsabilitat, totes les propostes d’aquest manifest, i a treballar per una societat més justa i inclusiva”.