Més de mil joves de diferents orígens, d’entre els 14 i 20 anys han participat en *Shirika, un projecte per a la sensibilització comunitària i intercultural, finançat pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a través del Fons Asil Migració i Integració.

Per: FISAT

L’objectiu del projecte Shirika és l’apoderament de les persones participants com a agents de canvi.

Al llarg de 2022 Shirika ha oferit 39 tallers de sensibilització, en sis centres educatius a un total de 1.057 destinataris i destinatàries. A través d’aquesta activitat es volen fomentar models de convivència entre els joves basats en la promoció d’una ciutadania activa, crítica, responsable cap a la diversitat, la igualtat i la cohesió social, a través d’activitats extracurriculars en centres educatius, centres cívics i socials.

En la segona part del projecte, s’han format aquells joves que han fet el pas a una segona formació com a agents de canvi. En total han sigut 17 participants que han rebut 28 sessions de trobada i formació i han participat en quatre accions de sensibilització: campanya recollida d’aliments, oració interreligiosa, festa intercultural Kulunguele i activitat “Mostrant la interculturalitat del barri”.

En aquesta segona fase s’han realitzat accions de construcció i apoderament en joves com a agents de sensibilització: Dels tallers de sensibilització en els diversos centres i amb destinatarisi destinatàries d’altres projectes de l’entitat, s’ha creat un grup de joves interessats en el canvi social i en la cerca de la igualtat i la no discriminació amb la finalitat de ser formats com a agents de sensibilització. Amb periodicitat setmanal s’han dut a terme sessions formatives desenvolupades en diverses fases.

Encara que el projecte tindrà continuïtat durant l’any vinent, amb aquesta acció de promoció de la cohesió social i intercultural, es posa fi a una sèrie d’actuacions desenvolupades per la Fundació Ángel Tomás- FISAT a Cartagena al llarg de tot l’any.