ARI: Suport Residencial per a la Inclusió és el nou recurs que ha posat en marxa la Fundació Ángel Tomás- FISAT, gràcies a la col·laboració de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Convocatòria a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Per: FISAT

El servei ARI treballa en línia amb els projectes de FISAT en la Comunitat Valenciana, especialment amb els de tipologia residencial i d’emancipació. L’objectiu és ajudar a les persones destinatàries que finalitzen la seua estada en aquests projectes en la cerca del lloguer d’un habitatge.

ARI ofereix ajudes per al pagament de lloguer i subministraments; tallers sobre la gestió de l’economia domèstica; i atencions individuals en les quals, entre altres aspectes, es treballa el suport en la cerca de lloguers.

Borsa d’habitatges

Una de les iniciatives que vol impulsar ARI és la creació d’una bossa d’arrendadors. “Des del servei ARI de FISAT fem costat a les persones en la cerca d’habitatge, apostant per un habitatge digne, amb preu de lloguer assequible i per l’accés a oportunitats de lloguer sense discriminació”.

No obstant això, la conjuntura econòmica i social fa complicat aconseguir aquestes metes, per això, aquest servei vol posar en marxa una bossa d’habitatges on aquelles persones propietàries que tinguen un habitatge immobilitzat, aposten per un lloguer just i segur, contribuint a donar oportunitats a persones que les necessiten, especialment joves.

ARI intermèdia entre les persones arrendadores i les inquilines

Les persones que participen en el recurs ARI estan en situacions vitals en les quals necessiten un vot de confiança, una primera oportunitat, en el àmbit laboral, en l’accés a l’habitatge. Principalment són joves que finalitzen la seua estada en un pis d’emancipació o acabats de complir els 18 anys han d’abandonar la residència d’acolliment de menors.

Quins problemes troben per a llogar un habitatge? “Principalment el preu dels lloguers que no corresponen amb els salaris que perceben, però també s’enfronten a rebutjos per prejudicis o estigmes socials en tractar-se en molts casos de persones migrants o racialitzades; joves i/o amb un baix nivell socioeconòmic” .

Tenen solvència per a pagar un lloguer? “Sí, però no al preu que imposa el mercat. Tenen mitjans per a afrontar un lloguer assequible”, expliquen des de ARI.

La idea de crear aquesta bossa d’arrendataris/es sorgeix per les bones experiències de l’entitat salesiana amb altres projectes que han sigut recolzats per particulars com és el cas dels pisos d’emancipació. “Necessitem comptar amb persones que anteposen el seu compromís social a un rèdit econòmic però sense perjudici de la propietat que lloguen”.

ARI vol ser un nexe d’unió entre persones propietàries disposades a contribuir a una societat més justa i joves que necessiten que se’ls brinden oportunitats per a prendre les regnes de les seues vides.

Qualsevol persona interessada en llogar el seu habitatge a través de ARI poden posar-se en contacte:

ari@fisat.es

T. 661 876 553