Casa Don Bosco Borriana

Residència d'acolliment de menors

Casa Don Bosco

Les Cases Don Bosco, com a residències d’acolliment de menors, són establiments de caràcter obert destinats a acollir, atendre i educar, amb caràcter temporal els menors d’edat que necessiten una atenció especialitzada per trobar-se en una situació de desprotecció.

 

 

Amb qui treballem

Els beneficiaris d’aquests centres són menors amb edats compreses entre els 8 i 18 anys, que necessiten protecció específica, que la seua guarda i/o tutela siga assumida per la Generalitat Valenciana a través de les Direccions territorials de Benestar Social de València i Castelló.

La finalitat és oferir un lloc de residència i convivència que desenvolupe les capacitats dels residents mitjançant un procés individualitzat i que fomente la integració en l’àmbit comunitari, per tal de garantir al menor tot el que precise en funció de la seua reinserció a la família, a l’acolliment familiar o a qualsevol solució que resulte més idònia.
 • Acollir els xiquets, adolescents i joves en un ambient d’afecte, comprensió i seguretat moral i material.
 • Detectar les especials necessitats d’atenció física, pedagògica i psicològica i garantir una resposta adequada a elles.
 • Promoure una educació integral que desenvolupe les diverses dimensions de la persona (intel·lectual, afectiva, social, ètica, transcendent).
 • Treballar conjuntament amb els Equips Socials de Base per sanejar els vincles familiars en els casos en què siga factible amb la finalitat d’una incorporació del menor a la seua família, en el futur, o a la preparació per a un altre recurs alternatiu.
 • Elaborar i aplicar un Programa d’Intervenció Individualitzada (P.I.I) de cada menor en la major brevetat possible a partir del seu ingrés en el centre.
 • Tendir al fet que el menor desenvolupe la seua maduresa i la seua autonomia personal i social.

FISAT vol treballar amb altres entitats en xarxa. Entre aquestes organitzacions destaca la col·laboració i el suport d’entitats privades de València i la Comunitat Valenciana.

 • Direcció territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives de València
 • APIME
 • Centres Educatius
 • Centres Sanitaris
 • Serveis Socials Municipals
 • Centres d’Oci i Temps Lliure

 

La Casa Don Bosco-Borriana es va posar en funcionament l’1 de setembre de 2011.

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

En el marc dels acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per a l’any 2019 i 2020.

Import:

Any 2019: 403.818,00€

Any 2020: 707.419,44€

Bankia, en el marc de Xarxa Solidària 2018, dóna suport a els projectes de la Plataforma Educatives Social de Borriana: Casa Don Bosco Borriana, Pis d’emancipació Buzzetti i Projecte de Suport Educatiu Porta Oberta.

Bankia en Acción: Import: 5000€     

Casa Don Bosco-Borriana
C/ Sant Domènec Savi, 1
12530 Borriana (Castelló)
T 96 491 96 17 F 96 491 40 58
casadonbosco.burriana@fisat.es

Centro de Día Don Bosco