El programa Despega va començar en 2020 com una iniciativa pròpia de la Fundació FISAT per a oferir un suport psicosocial específic per les conseqüències derivades de la COVID-19, a les persones destinatàries dels projectes d’inserció sociolaboral.

 

Per; FISAT

Gràcies al finançament públic s’ha aconseguit donar continuïtat i consolidar aquest projecte que l’entitat considera fonamental perquè, per la seua situació de vulnerabilitat moltes de les persones destinatàries necessiten una atenció psicològica per a acompanyar-les en el seu procés d’integració social.

Andrés Martínez, psicòleg i coordinador del programa Somos Parte explica el programa Despega: “Comença l’any 2020 després de la pandèmia de la COVID-19, un any en què es fa més que evident el que veníem observant durant diversos anys i és que si no s’intervé integralment en tots els àmbits de necessitat de la persona és molt difícil avançar en qualsevol d’ells.

Això vol dir que, per exemple, si s’intervé en la inserció sociolaboral com fa el programa Somos Parte o en l’adaptació a la nova cultura en el cas de persones migrants com fa el programa Alraso, si només s’intervenia en processos culturals o en processos laborals ens trobàvem moltes vegades davant el fracàs ja que moltes de les persones a més tenia necessitats socials, econòmiques, d’habitatge o psicològiques com pot ser una depressió, un quadre ansiós o una baixa autoestima que els impedia tindre èxit en aquests camps dels quals parlàvem.

Per això el programa Despega el que pretén és intervindre alhora que la resta de projectes de FISAT, per a poder millorar tant la salut mental, la situació social com la laboral, en el cas de destinataris i destinatàries de Somos Parte, o cultural dels qui participen en Alraso.

Accions Despega

En concret, la part d’assistència psicològica es realitzen sessions individuals i grupals amb persones que intervenen en la resta de programes de FISAT i es treballa sobretot amb quadres depressius, quadres ansiosos. “Treballem molt l’autoestima i en alguns casos les relacions amb l’entorn i afrontament amb eines psicològiques de les situacions estressants o que provoquen dificultat en la resta d’àmbits, perquè puga haver-hi un èxit en el camp de la psicologia i es puga expandir a la resta dels àmbits socials de les persones”.

En 2023Despega està subvencionat per la Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a través de l’IRPF i presta servei a València, Borriana i Alacant.

Despega atén menors i joves que es troben en procés de desinstitucionalització a través dels Itineraris d’Emancipació d’Èxit: IMEX. A través del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, comptem amb el finançament de la Unió Europea-NextGenerationEU, que ens permet atendre de manera específica a menors i joves que es troben en procés de desinstitucionalització, acompanyant-los de manera integral a través d’aquesta atenció especialitzada de Treball Social i Psicologia.

Enllaç projecte Despega. Servei d’acompanyament psicològic i social.