La VI Jornada de Responsabilitat Social organitzada per la Fundació FISAT va analitzar el Voluntariat Corporatiu mitjançant l’experiència d’empreses, persones voluntàries i entitats del tercer sector.

 

Per: FISAT

L´objectiu d´aquesta trobada ha estat enfortir, des d´un paper facilitador del tercer sector, les aliances entre el sector públic, el sector privat i la societat civil, a través del foment del voluntariat corporatiu com a eina de participació i generadora de beneficis per a totes les parts implicades.

Aquesta trobada està finançada per la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. La Facultat d’Economia de la Universitat de València va acollir la jornada que va tornar al format presencial després de les darreres tres edicions en línia.

Juan Ángel Poyatos, fundador de Voluntare, va ser l’encarregat de la ponència principal on va radiografir l’estat del Voluntariat Corporatiu a Espanya. Voluntare és una xarxa d’empreses per liderar la professionalització del Voluntariat Corporatiu, que desenvolupa i difon coneixements i eines gràcies a les col·laboracions i sinèrgies entre entitats socials i empresarials.

Voluntariat corporatiu a les empreses, totes guanyem

El voluntariat corporatiu està evolucionant de manera positiva i cada cop més les empreses estan desenvolupant programes per a la seva implementació, adoptant una actitud més responsable i activa cap al seu entorn. “S’està formalitzant més el voluntariat corporatiu, es destinen recursos i s’ofereix el voluntariat dins de la jornada laboral”, va explicar Poyatos.

Els beneficis del voluntariat corporatiu per a l’empresa estan constatats a través de diferents informes, tant en un àmbit intern com extern, per exemple, el nivell de compromís dels empleats i les empleades creix quan l’empresa planteja voluntariat professional; o fins a un 89% de persones candidates veuen les organitzacions que permeten activitats de voluntariat com a millors llocs de treball.

El fundador de Voluntare va remarcar que el voluntariat és necessari en una societat que vullga tenir aquesta calidesa democràtica i que l’empresa és clau com a promotora del voluntariat.

També va posar èmfasi en la importància de “tenir un pla” per desenvolupar el voluntariat corporatiu en què va destacar les claus següents: convertir les persones voluntàries en agents actius; tenir cura de l’experiència del voluntariat al màxim; crear espai de reflexió i diàleg; ser ambiciosos, pensar què puc aconseguir amb això; posar més èmfasi en el perquè; i posar-ho fàcil i crear oportunitats on tothom càpiga.

La segona part de la trobada va ser per donar veu a persones que participen i propicien el voluntariat corporatiu a les seves empreses. Susi Montes, Responsable del Departament de Selecció Direcció Regional Levante a Clece, va posar en relleu el valor que aporten a les empreses les persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Clece, a través del seu voluntariat corporatiu, col·labora amb entitats del tercer sector a la formació de participants en itineraris d’inserció sociolaboral. Va reconèixer que és un procés no exempt de dificultats en què l’acompanyament de les entitats socials per preparar les futures treballadores i treballadors en habilitats per a l’ocupació és essencial.

Isabel Gómez Reyes, advocada al projecte Alraso a la fundació FISAT, amb més de 25 anys d’experiència en voluntariat professional, va expressar el sentit vital que té per ella el voluntariat. Per a Isabel, fer aquest tipus de voluntariat aporta un plus a la teva professió i és gratificant poder posar els teus coneixements per ajudar altres persones i organitzacions que treballen pel bé comú.

Per la seva banda, Alicia Martí, responsable de RRHH i Voluntariat a la fundació FISAT va expressar la importància del paper de la col·laboració entre el tercer sector i les empreses: “hem de ser canal d’aquestes empreses per cobrir les necessitats dels seus treballadors i treballadores per a ser solidaris”.

Martí va remarcar la importància d’acostar llenguatges entre el món de l’empresa i el tercer sector per entendre’s i treballar en comunió.