La Fundació Ángel Tomás compleix 10 anys i el pròxim 16 de novembre celebrarà un acte institucional al que estan convidades totes les institucions i entitats públiques i privades que recolzen el treball de la Fundació a favor dels menors i joves en situació de vulnerabilitat.

Per: FISAT

“Encara que les decisions sempre es prenen des de l’escolta de la realitat perquè l’obertura de nous projectes partisca sempre de necessitats reals, en diàleg amb l’administració i a proposta de les obres salesianes locals, els 10 anys són un moment clau per a reflexionar sobre la trajectòria de la Fundació i cap a on hem d’anar”, explica Nacho Beltrán, director de la Fundació Ángel Tomás. “A més, és moment d’agrair especialment a les institucions, a les entitats, empreses i persones particulars que hi ha darrere d’aquestes, la seua tasca i la seua aposta per la promoció de la dignitat de les persones i els drets humans per a crear una societat més justa i solidària. Sense aquest suport el treball que es realitza en la Fundació no seria possible”, subratlla Beltrán.

Continuar treballant per a vèncer les desigualtats

Nacho Beltrán planteja un futur de desafiaments entre els quals destaca la reducció de persones en risc de pobresa i exclusió social; i l’atenció a les persones immigrants que arriben al nostre país, especialment menors no acompanyats.

“Volem continuar creixent per a donar resposta a aquestes necessitats i que per desgràcia, situen els menors i joves com a principals víctimes. Recordem que a la Comunitat Valenciana el risc de pobresa i exclusió (taxa AROPE) s’ha elevat en l’últim any i està 4,7 punts percentuals per damunt de la mitjana estatal. I no cal oblidar que la pobresa a Espanya s’hereta. Des de la Fundació Ángel Tomás volem continuar treballant perquè els xiquets, les xiquetes i les persones joves no estiguen marcats per les seues circumstàncies actuals la resta de les seues vides. Per açò treballem perquè estiguen plenament integrats en la societat i que cap de les seues manques presents siga un llast per al seu futur”.

Accions de la Fundació Ángel Tomás

Des que començara la seua marxa en 2008, la Fundació Ángel Tomás ha anat augmentant els seus programes en tres línies fonamentals: recursos socioeducatius, recursos residencials i d’inserció sociolaboral.

Actualment, atén de forma directa a més de 800 menors i joves en situació de risc o exclusió social a través de centres de dia i projectes de suport educatiu; cases d’acolliment per a menors tutelats per la Generalitat Valenciana; pisos d’emancipació per a joves que una vegada complida la majoria d’edat finalitzen les mesures de protecció en centres d’acolliment i necessiten un acompanyament educatiu per a augmentar l’autonomia personal; programes d’inserció sociolaboral per a millorar el grau de ocupabilitat dels joves; acolliment i inserció sociolaboral amb persones immigrants (cursos formatius amb pràctiques no laborals en empreses, suport socioeducatiu per a menors, aprenentatge de la llengua castellana); formació per a la prevenció de conductes addictives entre els joves i suport en la rehabilitació i reinserció de persones drogodependientes.

Pròxims esdeveniments commemoratius

En el calendari d’actes commemoratius pel 10 aniversari destaca, a més del pròxim divendres 16 de novembre, el 30 de març de 2019 en el qual es clausurarà l’aniversari amb una gran festa a la qual estaran convidats treballadors, destinataris, voluntaris, socis i totes aquelles entitats col·laboradores. Se celebrarà en Salesians El Campello.

La Fundació Ángel Tomás en xifres

La Fundació Ángel Tomás empara els projectes socials de la Inspectoria salesiana Maria Auxiliadora a la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia.

Ofereix recursos socioeducatius: centres de dia i PAE (projecte de suport educatiu), residencials: cases d’acolliment per a menors i habitatges d’emancipació i d’inserció sociolaboral.

  • Compta amb 18 projectes en 7 ciutats i 8 cases salesianes.
  • Més de 800 destinataris/as
  • Prop de 300 voluntaris/as
  • I 100 treballadors i treballadores