La Fundació està impartint per segon any consecutius tallers per a la prevenció de conductes addictives. La temàtica abordada és el joc online i la intel·ligència emocional com a recurs per a la prevenció del consum de drogues i altres addiccions.

Por: Grupo Martes

La Fundació ha reprès els tallers i xarrades per a la prevenció de conductes addictives que imparteix dins del programa d’activitats d’educació preventiva enfront del consum en contextos escolars, associatius o altres espais que ho requerisquen. Gràcies a la Diputació d’Alacant que finança aquesta activitat, la Fundació ha programat diverses xarrades dirigides a joves dels projectes de la Fundació Ángel Tomás en la província d’Alacant.

Enguany està previst assistir als pisos d’emancipació Casa Mamà Margarita d’Elx i Don Bosco d’Alacant i també, als Projectes de Suport Educatius (PAE) d’Alcoi i Villena.

En els pisos d’emancipació per l’edat dels participants, entre 18 i 25 anys, la temàtica seleccionada és el joc, principalment el joc online. “La finalitat és que facen un autoreflexió sobre la realitat econòmica que subjau a la informació que ens arriba”, explica María Morató, educadora.

En els PAE, amb joves i xiquets amb edats compreses entre els 6 i 16 anys, la intervenció va dirigida a treballar la intel·ligència emocional “perquè aquesta té un gran potencial d’ampli recorregut per a la prevenció del consum de drogues i altres addiccions”, assenyala Morató. En aquest cas, es treballa d’una banda el reconeixement i comprensió de les emocions i per una altra, el desenvolupament moral i els valors prosociales (aquells que beneficien a uns altres o que tenen conseqüències socials positives), mitjançant curts d’animació.

La primera sessió es va impartir el passat 1 de setembre dirigida els xics dels pisos d’emancipació d’Elx i Alacant. Morató destaca el bon acolliment i la participació en l’activitat “perquè ho viuen en el seu moment a dia i són conscients que són potencialment vulnerables a aquest tipus de conducta addictiva”.