“Despega” és un programa d’atenció especialitzada per a la millora de la intervenció en persones que participen en itineraris d’inserció sociolaboral o en accions d’integració social.

Per: FISAT

En 2021, gràcies al finançament autonòmic de l’IRPF, a la Comunitat Valenciana va començar el projecte “Despega” per a una atenció psicològica i assessorament social a persones en situació vulnerable i a conseqüència de la crisi de la COVID-19. Enguany, de nou gràcies a la subvenció de l’IRPF autonòmic, a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, “Despega” es desenvolupa a València, Borriana i Alacant.

Què és el programa Despega?

Moltes persones es troben amb grans dificultats quan emprenen un camí d’inserció sociolaboral o d’integració social, perquè en moltes ocasions existeixen tota una sèrie de necessitats prèvies que és necessari atendre. Es tracta de necessitats relacionades amb tràmits administratius, accés al sistema públic de salut o a un habitatge digne, problemes de salut mental derivats de la situació de vulnerabilitat social, etc. L’objectiu del programa “Despega” és donar resposta a totes aquestes necessitats a través de l’atenció especialitzada per part de professionals del Treball Social i la psicologia.

“Despega” treballa amb persones en situació de vulnerabilitat, moltes de les quals arriben a través dels recursos d’inserció sociolaboral, suport a persones migrants, o són familiars de menors que es troben en recursos residencials i socioeducatius de l’entitat.

Des de *Despega es proporciona una atenció individualitzada per a respondre a les necessitats de les persones beneficiàries, a través de diferents recursos, la coordinació i el treball en xarxa amb Serveis Socials i altres entitats.

Dins de l’atenció especialitzada per professionals del Treball Social, es compta amb tota una línia d’acció en matèria d’accés a un habitatge digne, atés que es tracta d’un dels principals obstacles que es troben les persones amb les quals treballem.

Gràcies al projecte de Suport Residencial per a la Inclusió (ARI), també finançat per la Generalitat Valenciana a través de l’IRPF, es proporciona suport en la cerca de lloguers; mediació amb arrendadors/es d’habitatges; suports urgents i puntuals per al pagament del lloguer i tallers d’economia domèstica.

Una de les accions més destacades d’aquest projecte és la creació de borsa d’arrendaments. ARI vol ser aquest nexe d’unió entre persones propietàries disposades a contribuir a una societat més justa i persones que necessiten que se’ls brinden oportunitats per a prendre les regnes de les seues vides.