34 treballadores i treballadors de les residències d’acolliment de xiquets, xiquetes i adolescents de la Fundació Ángel Tomás- FISAT s’han format en mesures de contenció i seguretat per a complir amb la normativa vigent.

Per: FISAT

L’objectiu d’aquesta formació és garantir els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents dels recursos residencials de FISAT, i vetlar per la seua integritat física en el cas d’haver d’aplicar mesures de contenció.

La formació s’ha impartit amb la intenció que totes les professionals i els professionals disposen de la formació necessària per a aquests supòsits. Aquest procés s’ha inclòs en la formació inicial dels equips educatius de les Residències d’acolliment de xiquets, xiquetes i adolescents.

Amb la modificació de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, “les mesures de seguretat hauran d’aplicar-se per personal especialitzat i amb formació en matèria de drets de la infància i l’adolescència, resolució de conflictes i tècniques de subjecció”.

La llei disposa que “només es podràn emprar mesures de seguretat amb els menors com a últim recurs, en casos d’intents de fugida, resistència activa que supose una alteració greu de la convivència o una vulneració greu als drets d’altres menors o risc directe d’autolesió, de lesions a uns altres o danys greus a les instal·lacions”.

Aquesta formació ha sigut impartida per *EVOLUTION BOX. Centre de Crosstraining i Krav Magá de Paiporta.