El 20 de novembre celebrem el Dia Internacional dels Drets de la Infància. En la Fundació Ángel Tomás- FISAT treballem perquè els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents prevalguen per damunt de qualsevol situació. I perquè elles i ells siguen coneixedors dels seus propis drets i puguen exercir-los lliurement.

Per: FISAT

En aquests dies previs a la commemoració del Dia de la Infància, en cadascun dels nostres projectes, especialment els destinats a la infància i joventut, hem reflexionat sobre els drets dels xiquets i xiquetes. Però és des de la intervenció diària, tant individualitzada com en grup, on es treballa amb els propis menors perquè siguen ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Actualment, FISAT acompanya diàriament a 260 xiquets i xiquetes a través dels diferents projectes. I prop de 200 en els projectes d’estiu dels campaments urbans d’Elx i Zaragoza.

La nostra aposta per la joventut, especialment la més vulnerable, es concreta en residències d’acolliment de menors, centres de dia, projectes de suport educatiu i campaments urbans. En cadascun d’aquests espais es treballa prioritzant els drets i necessitats dels xiquets i xiquetes, cuidant l’ambient de família, diàleg i acolliment, afavorint el protagonisme dels mateixos en el seu desenvolupament.

Quins projectes de FISAT treballen amb la infància i joventut?

Residències d’acolliment de menors: Casa Don Bosco València i Borriana; i la llar projecte migratori Pis Don Bosco a Borriana.

Projectes socioeducatius:
Centres de dia Don Bosco i Entre Amics a València.

Projectes de Suport Educatiu: PAE Don Bosco València, PAE Entre Amics València, PAE Porta Oberta Borriana, PAE Don Bosco Alcoi, PAE Ángel Tomás Villena, PAE Shirika Cartagena i PAE El Pilar a Zaragoza.

Campaments urbans d’Elx i Zaragoza.

Línies d’intervenció en els projectes residencials i socioeducatius de FISAT

Els nostres recursos residencials es preocupen per una educació integral de les xiquetes, xiquets i adolescents, amb l’objectiu del desenvolupament de les seues capacitats i aptituds fins a la seua plena maduresa. Per a aconseguir-ho, oferim un mitjà educatiu que procure l’adequada satisfacció de les seues necessitats en un ambient de família, garantint-los tot el necessari en vistes a la seua reinserció en la família, a l’acolliment familiar o qualsevol altra situació que resulte més idònia.

La seua finalitat és iniciar gradual o totalment la plena autonomia personal, social i laboral en la realització del seu propi projecte de vida.

En els centres de dia i PAEs realitzem una tasca de prevenció, de detecció de situacions de risc o vulnerabilitat i de coordinació amb els agents socials, dirigida a xiquets, xiquetes i adolescents en situació de carència, facilitant processos orientats a la plena inserció social i laboral en un ambient d’acolliment, mitjançant serveis de suport socioeducatiu i familiar, d’oci i temps lliure, de caràcter ocupacional.

Els xiquets, xiquetes i joves són l’interés central del projecte duent a terme un programa d’intervenció individualitzat i atenent de manera preferent als menors derivats pels agents socials de la zona.

Els equips educatius treballen juntament amb les famílies abordant situacions de desprotecció infantil des d’una resposta de suport a les famílies que els permeta, amb l’adequat acompanyament i assessorament, mantindre la convivència amb els seus fills i filles i desenvolupar les competències de criança necessàries per a garantir la seua educació i el seu benestar.

En els campaments urbans l’objectiu és oferir una alternativa d’oci i temps lliure el mes d’agost per a xiquetes i xiquets d’entre 8 i 17 anys.