Amb motiu del 1r de Maig, Dia Internacional del Treball, les Plataformes Socials Salesianes insten a conjuminar esforços per a aconseguir un mercat laboral capaç d’oferir ocupacions dignes que construïsquen vides.

Per: Plataformes Socials Salesianes

La pandèmia ha agreujat la ja difícil situació del mercat laboral. No obstant això, està evidenciat que no es tracta d’un problema conjuntural sinó estructural que precisa de l’adopció de polítiques i compromisos decidits per part de tots els agents socials.

Les Plataformes Socials Salesianes considerem que el treball ha de ser més que un mitjà per a sustentar-se i cobrir les necessitats bàsiques de la vida. Entenem el treball digne com aquell que permet a la persona no sols satisfer les seues necessitats bàsiques i les de la seua família (treball decent), sinó també desenvolupar-se i créixer en les seues aspiracions personals i professionals.

En el segle XXI s’ha instal·lat el perfil del treballador i de la treballadora pobra. Ja en 2019 l’informe FOESSA alertava que una de cada set persones que treballen són pobres i situava Espanya com el tercer país europeu amb més treballadors entre 18 i 64 anys en situació de pobresa.

És alarmant comprovar que tindre una ocupació no garanteix la inclusió social ni protegeix davant situacions d’exclusió o pobresa.

Per això, en el marc del Dia Internacional del Treball, les Plataformes Socials Salesianes volem reflexionar sobre la importància que té l’ocupació digna per al desenvolupament d’un model de vida digna i sobretot, com a instrument d’integració de les persones en situació de vulnerabilitat.

Caixes d’experiències per a reflexionar

Amb la campanya “Experiències sense treball decent” les Plataformes Socials Salesianes convidem a reflexionar sobre les situacions quotidianes que viuen actualment al nostre país prop d’11 milions de persones en risc de pobresa i/o exclusió social, bé per estar aturades o per tindre un treball precari.

Amb les caixes d’experiències volem anar més enllà de les dades i traslladar sensacions i visibilitzar les greus dificultats que travessen moltes famílies.

“Escapada familiar”, “Estada spa i *relax”, “Experiències gurmet”, “Mil i una nits per a somiar”, “Conéixer món” o “Il·lusions” posen el focus en problemàtiques com la impossibilitat de les famílies de garantir almenys una setmana de vacances o costejar activitats d’oci i temps lliure a les seues filles i fills, amb efectes derivats com la manca d’alimentació saludable i equilibrada en cessar les beques menjador; els efectes en la salut de l’ocupació precària que comporta major risc de patir problemes psicosocials; o les mancances en l’alimentació que implica la falta d’ingressos econòmics, unit a factors com el cost de l’habitatge a Espanya; o la major precarietat i desigualtat que pateixen col·lectius com les persones migrants, les dones i la joventut.

Com entenem l’ocupació des de les Plataformes Socials Salesianes?

Des de les Plataformes Socials Salesianes s’entén el TREBALL DIGNE quan permet a la persona complir amb les següents condicions de vida.

  • Fer front a les seues necessitats bàsiques i les de la seua família.
  • Projectar-se personal i professionalment. Visió de futur.
  • Sentir-se reconegut en el seu lloc de treball i en la societat.
  • Satisfer noves etapes de creixement en la seua vida.

Per tot això, des de les Plataformes Socials Salesianes ens sumem al manifest Església pel treball decent que en 2021, amb el lema “Ara més que mai, treball decent”, assenyalem que ha arribat el moment d’adoptar polítiques i compromisos en favor d’ocupacions dignes, sostenibles i inclusius.

L’ocupació digna sí que inclou

Des de les Plataformes Socials Salesianes es desenvolupen programes i línies d’actuació que incideixen sobre la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació de vulnerabilitat, especialment joves, dones i persones migrants. A través d’una atenció individualitzada es desenvolupen itineraris d’inserció en col·laboració amb empreses en el seu paper d’agents de canvi.

En paral·lel, es treballa per una atenció integral de les persones a través d’altres recursos, i en col·laboració amb altres entitats, per a oferir serveis d’orientació social, jurídica, psicològica, formació per a la inclusió, igualtat, sensibilització i habitatges d’emancipació, entre altres.