La Fundació Ángel Tomás – FISAT en el seu compromís per la igualtat de tracte d’oportunitats entre totes les treballadores i treballadors de l’entitat ha aprovat el segon Pla d’Igualtat, subscrit pels sindicats UGT i CC.OO en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Aragó.

Per: FISAT

El Pla d’Igualtat s’emmarca en el Pla Estratègic de l’entitat considerant-se com un principi fonamental de les relacions laborals i de la gestió dels recursos humans. Aquest document marcarà les accions en matèria d’igualtat fins a 2025. I donarà continuïtat al desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i el foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en FISAT.

Les mesures, que s’aniran adoptant en els pròxims anys, repercutiran en tots i cadascun dels àmbits en els quals la fundació desenvolupa la seua activitat: selecció i promoció de personal, política salarial, formació, condicions de treball i ocupació, salut laboral, conciliació, etc.

Aquest segon Pla d’Igualtat parteix d’una anàlisi de la situació actual de la plantilla del qual es desprén un diagnòstic, s’ha elaborat un programa d’actuació i es realitzarà un seguiment i avaluació del compliment del pla.

Per a aconseguir els objectius s’adoptaran mesures d’acció positiva que corregisquen els desequilibris existents i es prendran mesures d’igualtat que de manera transversal garantisquen la integració del principi d’igualtat en totes les polítiques de FISAT, en tots els processos i en tots els nivells.

Durant 2022 s’hauran d’implementar set de les 19 mesures que recull el Pla d’Igualtat.

PLA D’IGUALTAT