La Fundació Ángel Tomás- FISAT i la Fundació Randstad treballaran en xarxa per a impulsar la inserció sociolaboral de col·lectius en situació o risc de vulnerabilitat.

Totes dues entitats es coordinaran per a poder atendre un major nombre de persones i optimitzar els seus recursos d’inserció sociolaboral.

La Fundació Randstad naix en 2004 amb la missió d’aconseguir la igualtat d’oportunitats en l’ocupació gràcies a la integració laboral de persones en risc d’exclusió social. Actualment està especialitzada en l’atenció de persones amb diversitat funcional.

Per part seua, FISAT treballa amb persones amb un baix perfil d’ocupabilitat, especialment joves, persones immigrants i exreclusos, oferint-los itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral a través dels quals se’ls proporciona una formació especialitzada, formació en competències bàsiques transversals, tècniques de cerca activa d’ocupació i pràctiques no laborals en empreses.

Actualment FISAT desenvolupa el programa Somos Parte a València i Alacant, dirigit a joves i persones immigrants, i Somos Parte Picassent, per a l’orientació laboral a interns i internes del Centre Penitenciari Antoni Asunción Hernández.

Amb aquesta col·laboració totes dues entitats aspiren a incidir positivament tant en l’atenció dels destinataris i les destinatàries dels seus programes com en el nombre de persones ateses.

Imatge: Teresa Cordente Soriano, directora de Proyecte de Randstad Comunitat Valenciana. Alicia Martí, coordinadora del programa Somos Parte- FISAT, i Andrés Martínez, responsable de proyectes Transversals de FISAT.