Amb la finalitat de promoure la sensibilització cap a la no discriminació i la igualtat de tracte entre la població jove, la Fundació Ángel Tomás- FISAT està desenvolupant a Cartagena un projecte de sensibilització comunitària i intercultural amb joves, finançat pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a través del Fons Asil Migració i Integració.

Per: FISAT

Aquesta iniciativa sorgeix com una eina de cohesió social per a la millora de la convivència a nivell local dirigida a joves de diferents orígens entre els 14 i 20 anys, a través d’accions de formació i de trobada intercultural, així com d’apoderament de les persones participants com a agents de canvi.

El programa es desenvoluparà durant tot l’any 2021, del qual es beneficiaran quasi 300 joves de centres educatius o entitats socials de la ciutat de Cartagena, participant en tallers i sessions formatives, així com en accions comunitàries.

Activitats desenvolupades

El projecte “Sensibilització comunitària i intercultural amb joves” ofereix tallers de sensibilització en centres educatius, centres cívics i socials sobre:

  • Interculturalitat, diversitat i convivència social.
  • Discriminació i desigualtats.
  • Participació social, protagonisme juvenil i voluntariat.

Amb aquests tallers es vol fomentar models de convivència entre la joventut basats en la promoció d’una ciutadania activa, crítica, responsable cap a la diversitat, la igualtat i la cohesió social per a la construcció d’una societat més plural, respectuosa i diversa.

D’altra banda, s’ha constituït un grup de 30 joves interessats en el canvi social i en la cerca de la igualtat i la no discriminació, amb la finalitat de formar agents transformadors, crítics i participatius, perquè siguen capaços de generar un canvi en els seus entorns i siguen protagonistes en la promoció de la convivència intercultural i de la cohesió social.

Amb periodicitat setmanal s’estan duent a terme sessions formatives orientades a l’apoderament personal i social i a l’adquisició d’eines com a agents de sensibilització.

Conforme el grup vaja avançant en la formació, es promourà la seua implicació en accions de sensibilització en les quals es realitzen intervencions de participació social, sent conscients de la importància que siguen activitats que els permeta traslladar el que estan aprenent a les seues pròpies comunitats.

Finalment, també s’estan desenvolupant amb aquest grup de joves activitats per a promoure espais de desenvolupament comunitari, de convivència i d’educació en el temps lliure entre joves i les comunitats de les quals formen part, enfocades cap al valor d’una societat diversa.