L’accés a l’habitatge de la població jove és actualment un problema degut a la precarietat laboral i l’alt preu dels lloguers. Si a aquests obstacles estructurals se suma ser una persona jove extutelada aconseguir un lloguer digne és missió impossible.

Per: FISAT

La Fundació Ángel Tomás- FISAT forma part del Projecte IMEX – ‘Itineraris d’Emancipació d’Èxit’. És un projecte d’àmbit estatal d’innovació social en l’atenció a persones joves extutelades, d’entre 18 i 25 anys d’edat, liderat per la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA), finançat per Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU, que compta amb el suport del Ministeri de Drets Socials 2030 i s’emmarca dins del Pla de Resiliència del Govern d’Espanya.

L’objectiu d’aquest projecte és crear un Model Estatal de Referència de Desinstitucionalització en l’atenció de persones joves extutelades. Al mateix temps, generar un sistema d’avaluació compartit, elaborant un marc d’indicadors comuns, per a mesurar i avaluar el model actual i els recursos existents. Per a això s’implementaran accions d’innovació social en matèria d’habitatge, benestar emocional, inserció laboral i la integració de la figura del referent d’emancipació.

En el marc de treball entre les entitats associades a aquest projecte, el mes de juny es va celebrar la Trobada FEPA 2022, “Innovació aplicada als itineraris d’emancipació”, un moment per a compartir, reflexionar i escoltar la joventut de les entitats i professionals des d’una mirada oberta i transformadora.

La presentació del Projecte IMEX ha assenyalat la realitat dels i les joves extutelats i com poder generar canvi a través de l’avaluació de les accions innovadores aplicades als Itineraris d’emancipació.

Reptes i oportunitats per a les entitats socials en el context actual, construcció de models inclusius en la convivència, projectes socials realment innovadors i noves oportunitats per a la joventut en el mercat laboral actual post COVID19 són alguns dels titulars que han remogut la trobada.