La Fundació FISAT ha renovat la certificació del seu sistema de gestió amb l’entitat certificadora EDUQATIA .

Per: FISAT

Des de 2018 FISAT té implantat un Sistema de Gestió certificat per la norma ISO 9001 mitjançant el qual ha documentat i establit els criteris per a considerar la intervenció amb qualitat.

Què suposa la renovació de la certificació del Sistema de Gestió de Qualitat?

Reconeix a FISAT que el disseny i desenvolupament dels projectes orientats a la promoció personal educativa i sociolaboral de menors i joves, preferentment aquells que es troben especial dificultat i col·lectius elevat risc social i en situació d’exclusió, són conforme als requisits de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

L’aposta per la qualitat en FISAT

Amb el procés d’implantació del Sistema de Gestió de Qualitat per a l’ISO 9001, la Fundació ha aconseguit unificar i optimitzar la metodologia dels seus projectes i el mesurament dels seus resultats.

FISAT aposta per la transparència i la qualitat en la gestió de tots els seus projectes. L’objectiu és continuar mantenint els estàndards de qualitat aconseguits i certificar els nous projectes.

Coneix tots els projectes certificats amb l’ISO: 9001