La Fundació Ángel Tomás ha programat el nou any. La Jornada d’inici de curs, celebrada els dies 6 i 7 de setembre en la Casa Don Bosco de Godelleta, va reunir a més de 70 treballadores i treballadors dels 99 que formen actualment la Fundació.

Por: FISAT

En la jornada d’Inici de curs es van tractar els objectius del nou curs, es va impartir formació sobre les novetats que s’estan treballant en l’entitat i es van compartir bones pràctiques entre els diferents projectes, tot açò per a continuar creixent com a Fundació, no solament en nombre de persones sinó també en millores per als treballadors, coneixements i en programes que donen resposta a les necessitats dels joves amb els quals es treballa.

En la jornada també es va presentar la nova campanya inspectorial “Primer els Últims” la qual també es treballarà en els projectes de la Fundació. Del pròxim curs cal destacar la celebració del X Aniversari de la Fundació, el programa de la qual s’està tancant.

Entre els temes formatius de la Fundació es van tractar el Pla d’Igualtat, el Sistema de Protecció, la Responsabilitat Social Corporativa i l’Estructura de la Fundació. Tots ells han començat a engegar-se i continuaran avançant durant el curs.

Respecte al Pla d’Igualtat ha finalitzat la redacció del Pla de Conciliació, el primer objectiu marcat en el Pla d’Igualtat i que s’aprovarà en breu. A continuació es començarà a treballar en el Protocol de l’assetjament.

Del Sistema de Protecció que servirà per a garantir la protecció de tots els integrants de la Fundació des de personal laboral, destinataris fins a empreses que col·laboren amb l’entitat, s’està finalitzant la seua redacció i s’engegarà abans que finalitze 2018.

Quant a la Responsabilitat Social Corporativa, s’està treballant per a presentar a la Fundació a les empreses i entitats com a organització col·laboradora per a la seua RSC. En aquest sentit, el pròxim 26 de setembre, en la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, se celebrarà la I Jornada de RSC i Inserció sociolaboral. QRSC, de la Fundació Ángel Tomás.

Durant la trobada, els projectes van compartir accions de bones pràctiques desenvolupades en els últims mesos en els següents àmbits: Esport educatiu, Treball amb famílies, Aprenentatge i servei i Taller d’emocions. Les experiències, els resultats i les millores a implementar serviran per a poder dur a terme aquestes accions en altres projectes de la Fundació.

JABRA NAHMI: “Durant la guerra, donar alegria es converteix en el més important”

La Jornada d’inici de curs va comptar amb un convidat d’excepció, Jabra Nahmi, jutge sirià, ara jurista a Espanya i refugiat de la guerra de Síria a Alacant. Nahmi va relatar la seua experiència durant la guerra de Síria i el treball que realitza l’Església i en concret els salesians per a ajudar els joves i les seues famílies. Va destacar la col·laboració entre les diferents esglésies cristianes que comparteixen recursos (llibres, diners, instal·lacions..) i les trobades de joves cristians, promogudes pels salesians que arriben a reunir a més d’1.500 assistents. Així com l’engegada de projectes per a ajudar a les famílies, facilitar medicines, menjar, ajuda econòmica, impulsar l’eixida laboral dels joves o recolzar els seus estudis.

“Durant la guerra, donar alegria es converteix en els més important”, va destacar Nahmi. Vida, esperança, futur i alegria és el que els salesians tracten d’aportar a les persones i especialment els joves durant la guerra.

A través del relat experiencial de Jabra Nahmi s’ha cercat la motivació perquè els educadors i educadores, que també han de bregar amb situacions molt dures, troben esperança fins i tot en aqueixs moments i se senten capaços d’enfrontar-se a ells.