En el dia internacional de la Infància, la Fundació Ángel Tomás- FISAT celebra i aplaudeix el valor de les xiquetes i dels xiquets que dia a dia treballen per a ser protagonistes del seu desenvolupament i aprofiten les oportunitats que se’ls brinda malgrat les dificultats a les quals s’enfronten en el seu dia a dia.

Per: FISAT

En 2019 FISAT atendrà un total de 246 menors a través dels diferents recursos de l’entitat: cases d’acolliment, centres de dia i projectes de suport educatiu.

Per a FISAT i el seu equip de treballadores, treballadors i voluntariat són:

  • 246 raons per a alçar-se cada matí i atendre a través de la prevenció, educació i promoció social integral.
  • 246 exemples de vida.
  • 246 persones a les quals acompanyar i creure en les seues possibilitats de canvi.
  • 246 estímuls per a continuar creixent com a professionals.
  • 246 motius per a somiar que un altre món és possible.

“On naixem, les nostres circumstàncies familiars, l’entorn que ens envolta, ens condiciona i ens situa en un punt de partida diferent al d’altres persones. En el cas dels destinataris/as de FISAT, molt per darrere. No volem que les seues circumstàncies marquen la resta de les seues vides. Per això es treballa perquè estiguen plenament integrats en la societat i que cap de les seues manques presents siga un llast per al seu futur”.

RECURSOS DE FISAT

Per a atendre els menors la Fundació compta amb 3 residències d’acolliment de menors en els quals atén actualment 32 xiquets i xiquetes; 2 centres de dia en què s’atén a més de 120 menors; i 4 projectes de suport educatiu (PAES) per a prop de 100 xiquets i xiquetes, en la Comunitat Valenciana i Cartagena. A més del campament urbà que se celebra a l’estiu a Elx i que ofereix una alternativa d’oci i temps lliure per a més de 100 menors.

La Fundació Ángel Tomás porta més de 10 anys treballant a favor de la infància i joventut en situació o risc d’exclusió social. De la seua metodologia destaca el fer protagonistes els xiquets i xiquetes del seu propi procés de desenvolupament; la implicació del personal treballador i la participació de les famílies a través de les escoles de pares i mares.

Les enquestes de satisfacción que realitza l’entitat avalen els resultats de la seua metodologia. En els centres de dia i paes la puntuació mitjana és de 3,77 sobre 4 en el cas dels destinataris i destinatàries; 3,87 en el cas de familiars o un 4 en el cas del voluntariat; en els centres d’acolliment, aquests resultats són especialment significatius en tractar-se de recursos en els quals els menors no estan per la seua pròpia voluntat ni dels seus familiars sinó que estan sota la guarda i custòdia de l’Administració. La satisfacció general del projecte se situa en 3,72 sobre 4.

REIVINDICACIONS

En el dia Internacional de la Infància, la Fundació Ángel Tomás recorda que no cal perdre de vista les dades sobre exclusió i desenvolupament social a Espanya en el qual es comptabilitza que el 21% de totes les llars amb menors es troben en exclusió social. És per això que insta a les Administracions a:

  • Cuidar i vetlar pels recursos socials que atenen a menors en situació o risc d’exclusió social.
  • Dotar de recursos econòmics a les entitats que treballen a favor de la infància i joventut.
  • Complir amb els terminis en els pagaments acordats, l’incompliment dels quals escanya els recursos i deixa en situació de desprotecció els menors que s’atenen.