La Fundació Ángel Tomás – FISAT obrirà el mes de novembre un nou pis d’emancipació a Villena. És una nova aposta de FISAT i de Salesians Villena per la joventut més vulnerable.

Per: FISAT

L’obra salesiana de Villena ja comptava amb el Projecte de Suport Educatiu (PAE) Ángel Tomás, de FISAT que atén menors. Aquesta nova iniciativa completa el treball que els salesians fan a la ciutat pels joves, especialment pels què més el necessiten. Una nova iniciativa salesiana per a Villena i un nou repte carregat d’il·lusió que respon al somni de don Bosco.

El Pis Don Bosco de Villena que així s’anomenarà el nou recurs, comptarà amb sis places. Aquest pis està subvencionat per la Generalitat Valenciana, per a la integració social de persones migrants.

Des de la Fundació ja s’està treballant en el projecte amb la coordinació dels equips de treball i el condicionament del pis, perquè tot estigua preparat per a l’arribada dels primers joves al novembre. Amb el Pis Don Bosco de Villena la Fundació Ángel Tomás reforça la seva xarxa residencial: centres d’acolliment residencials de menors i llars d’emancipació per a joves extutelats en la Comunitat Valenciana.

Amb el de Villena són ja set els pisos d’emancipació amb els quals compta FISAT en la Comunitat Valenciana:

  • Llars d’emancipació Pisos Magone (2 pisos) a València
  • Llar d’emancipació Casa Mamà Margarita a Elx
  • Llar d’emancipació Pis Don Bosco a Alacant
  • Llar d’emancipació Pis Buzzetti a Borriana
  • Llar d’emancipació Pis Maín a València
  • Llar d’emancipació Pis Don Bosco a Villena

Què és un pis d’emancipació? Els pisos d’emancipació són habitatges educatius per a acompanyar el procés d’emancipació dels joves que finalitzen mesures de protecció en centres d’acolliment, en complir la majoria d’edat. Amb freqüència arribat aquest moment no es donen les condicions oportunes per a una adequada emancipació del jove. Es fa necessària una intervenció soci-educativa que acompanye al jove en aquest procés de transició a la vida adulta, oferint tant recursos materials bàsics (habitatge i manutenció), com a acompanyament educatiu per a augmentar l’autonomia personal i afavorir un adequat desenvolupament social.

En aquests pisos es treballa amb joves d’edats compreses entre els 18-25 anys. La finalitat última dels pisos d’emancipació és acompanyar els joves en el seu projecte d’emancipació garantint un acompanyament educatiu que el faça possible.