La Fundació Ángel Tomás – FISAT ha obtingut la certificació ISO 9001 per als projectes de centres de dia, cases d’acolliment i pisos d’emancipació. La qual cosa suposa que l’entitat té certificat el seu Sistema de Gestió de Qualitat en el 50% dels seus projectes actuals.

Amb el procés d’implantació del Sistema de Gestió de Qualitat per a l’ISO 9001, la Fundació ha aconseguit unificar i optimitzar la metodologia dels seus projectes i el mesurament dels seus resultats.

Actualment estan certificats amb el segell de qualitat ISO 9001:

  • Centre de dia Entre Amics
  • Centre de dia Don Bosco
  • Centre d’acolliment de menors Casa Don Bosco València
  • Centre d’acolliment de menors Casa Don Bosco Borriana
  • Pisos d’emancipació Magone 1 i 2
  • Pis d’emancipació Maín
  • Pis d’emancipació Buzzetti
  • Pis d’emancipació Don Bosco
  • Piso d’emancipació Casa Mamà Margarita

Eduqatia ha sigut l’entitat certificadora.

La Fundació Ángel Tomás continua treballant en el seu compromís per la qualitat. Al llarg de 2019 s’ha proposat obtindre la certificació per al Sistema de Gestió de Qualitat de la resta de projectes: Somos Parte, programes d’inserció sociolaboral; els projectes de suport educatiu (PAE); ALRASO, atenció integral a persones immigrants, i Grupo Martes, programa per a la prevenció de les drogues i la reinserció i promoció sociolaboral de persones amb addiccions.