L’IRPF autonòmic en la Comunitat Valenciana recolza el desenvolupament i continuïtat dels projectes de la Fundació FISAT que afavoreixen la prevenció de l’exclusió social així com la intervenció per a la inclusió de col·lectius en situació vulnerable. 

 

Per: FISAT

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana ha concedit les subvencions a entitats socials per a la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a l’exercici 2021. Pots consultar aquesta concessió ací.

Gràcies a l’IRPF autonòmic FISAT podrà continuar donant resposta a les diferents demandes socials que existeixen actualment en matèria d’ocupació, habitatge i atenció a persones migrants.

Projectes ja consolidats com els Somos Parte que en Comunitat Valenciana es desenvolupen a València, Borriana i Alacant, atendran a través dels itineraris d’inserció sociolaboral i l’assessorament individualitzat a diferents col·lectius, posant l’accent en els col·lectius d’especial vulnerabilitat: dona, migrants i persones que han estat privades de llibertat.

Altres projectes destacats i que des de FISAT es consideren essencials per a garantir l’èxit en la intervenció són Despega i ARI. Aquestos projectes van nàixer amb recursos propis de l’entitat en detectar necessitats concretes a les quals no es podia arribar amb la intervenció actual i que han demostrat ser eficaces. Gràcies a l’IRPF han pogut consolidar-se.

Despega té el compromís de proporcionar una atenció professional completa i de qualitat a les persones en situació de vulnerabilitat, treballa de manera coordinada amb l’administració pública i amb els recursos que ofereix, intenta que la seua acció social es complete i complemente amb tots els recursos que formen part del tercer sector.

Per la seua part ARI, ofereix suport a persones participants del recurs que, de no ser per això, comptarien amb majors dificultats per a accedir a l’habitatge, així com per a poder fer front a les despeses derivades del pagament de la mateixa i subministraments, entre altres qüestions.

A partir de ARI, s’acompanya a les persones en la cerca d’habitatge de lloguer, se’ls informa de drets i obligacions del inquilí, així com de recursos d’interés com poden ser ajudes gestionades des de l’Administració Pública i s’informa i orienta sobre gestió de l’economia domèstica, tot això a través, principalment, d’atencions individuals, amb alguna activitat grupal puntual com a tallers.

Finalment, destacar que gràcies a l’IRPF autonòmic, FISAT continuarà desenvolupant una de les seues línies d’actuació base com són la Sensibilització i el Voluntariat, com a eines del model preventiu que està en l’essència del treball salesians amb els joves.

En 2023 destaca la nova línia de prevenció de la desigualtat i les violències de gènere en l’espai educatiu amb el projecte Dóna Espai i el projecte EnVOLicat, per a la promoció del voluntariat en col·lectius vulnerables.

Tots els projectes finançats a través de l’IRPF:
Per a la inclusió sociolaboral i l’ocupació digna de diferents col·lectius:

 • Somos Parte Familias
 • Somos Parte Mujer
 • Somos Parte Inclusión
 • Somos Parte Migrante
 • Somos Parte Explora

Per a l’Acolliment, convivència i la interculturalitat

 • Alraso
 • Alraso Mujer
 • Alraso Asesoría jurídica
Per a l’atenció psicosocial:
Despega
ARI- Suport Residencial per a la Inclusió.

Voluntariat:

 • Campaments urbans,
 • Contigos Somos Más
 • EnVOLicat
Sensibilització i prevenció:
 • Dóna Espai per a la prevenció de la desigualtat i les violències de gènere en l’espai educatiu
 • #NOFILTER: programa de prevenció d’addiccions
Dirigitsa la Infància i joventut:

Projectes de Suport socioeducatius