La Fundació Ángel Tomás- FISAT posa en marxa un nou recurs residencial per a joventut extutelada en el municipi de Villena (Alacant). El Pis Ángel Tomás formarà part de la xarxa de llars d’emancipació per a joves extutelats concertats per la Generalitat Valenciana.

Per: FISAT

El Pis Ángel Tomás reforçarà el nombre de places per a joves que complida la majoria d’edat deixen d’estar tutelats per l’Administració Pública. Gràcies a aquests recursos poden continuar un acompanyament cap a la vida adulta, propiciant que continuen estudiant, formant-se i buscant ocupació.

A Villena és el segon pis d’emancipació de la Fundació Ángel Tomás- FISAT, entitat que gestiona els projectes socials salesians a la Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Aragó.

A l’octubre de 2019 l’entitat salesiana va obrir el Pis Don Bosco amb 6 places. El Pis Ángel Tomás comptarà amb 4 places .

FISAT és una de les entitats que més places per a emancipació ofereix a la Comunitat Valenciana. Amb aquest nou recurs gestiona un total de 38 places (12 a València, 4 a Castelló i 22 a la província d’Alacant).

En 2021, 58 joves es van beneficiar d’aquests recursos.

Llars d’emancipació de FISAT:

Llars d’emancipació Pisos Magone (2 pisos) a València
Llar d’emancipació Casa Mamà Margarita a Elx
Llar d’emancipació Pis Don Bosco a Alacant
Llar d’emancipació Pis Buzzetti a Borriana
Llar d’emancipació Pis Maín a València
Llar d’emancipació Pis Don Bosco a Villena
Llar d’emancipació Pis Ángel Tomás a Villena

Què és un pis d’emancipació?

Els pisos d’emancipació són habitatges educatius per a acompanyar el procés d’emancipació dels joves que finalitzen mesures de protecció en centres d’acolliment, en complir la majoria d’edat. Amb freqüència arribat aquest moment no es donen les condicions oportunes per a una adequada emancipació del jove. Es fa necessària una intervenció socioeducativa que acompanye al jove en aquest procés de transició a la vida adulta, oferint tant recursos materials bàsics (habitatge i manutenció), com a acompanyament educatiu per a augmentar l’autonomia personal i afavorir un adequat desenvolupament social.

En aquests pisos es treballa amb joves d’edats compreses entre els 18-25 anys. La finalitat última dels pisos d’emancipació és acompanyar els joves en el seu projecte d’emancipació garantint un acompanyament educatiu que el faça possible.

Els llars d’emacipació son concertats per la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives.