Els equips educatius de FISAT han adquirit eines de gestió de les emocions mitjançant la formació contínua que facilita la fundació per al creixement personal i professional de la plantilla.

Per: FISAT

Els equips educatius de FISAT han participat en el taller: “La tempesta emocional. Eines psicopedagògiques per a la gestió emocional en l’àmbit educatiu salesià”, impartida per Handudy- Javier Medina. L’objectiu ha sigut millorar la seua capacitació per a la gestió emocional externa i pròpia des d’una perspectiva sistemàtica i funcional.

La gestió de les emocions, junt a la Igualtat de gènere, han sigut les formacions clau del curs 2021 que han rebut les treballadores i treballadors de FISAT.

Més de 100 persones de diferents perfils socials que treballen en intervenció en els diferents projectes de la Fundació Ángel Tomás- FISAT, han completat aquesta formació.

La proposta ha sigut molt valorada pels equips així com satisfactòria l’experiència.
“Gràcies per donar-nos les eines i compartir amb nosaltres tu bagul de les emocions i ensenyar-nos a gestionar-les. Em quede amb una de les frases del final ‘el millor és veure’ns en els ulls d’una altra persona, i no en un espill que et pots autocomplaure tal com eres”, explicava Asensio, educador a Cartagena.

“Gràcies Javier Medina per l’experiència, i obrir-nos les portes al meravellós món de les emocions conscients”, assenyala Alberto, dels projectes socials d’Alacant.

A través de dinàmiques dirigides les i els participants han reflexionat sobre qüestions com la manera de relacionar-se amb el seu món emocional, identificar si es tenen bloquejos emocionals no resolts, emocions que els frenen o aquelles que els mouen. La percepció de les emocions alienes; la gestió d’emocions i sentiments propis cap a un mateix o cap a altres persones, entre altres aspectes.

Tot això amb la finalitat de descobrir com les emocions els poden ajudar o limitar en les seues accions, projectes personals i en aquest cas en la pròpia intervenció educativa.

Al final del recorregut, cada persona va obtindre la clau del seu bagul emocional.

  • Els objectius específics d’aquesta formació han abastat aspectes com:
    Aprendre estratègies de coneixement i consciència emocional, propi i alié, dins de l’àmbit de treball educatiu.
  • Exercitar eines de Consciència Emocional des de la manifestació pròpia i la identificació aliena.
    Conéixer les tècniques de profilaxi psicològica a realitzar com a tasca de l’autocura en persones dedicades a la tasca educativa.
  • Identificar les diferents formes d’inclinació emocional en la interacció interpersonal.
  • Experimentar amb eines de gestió emocional, pròpies i alienes.